tirsdag 1. september 2009

11. Brusselbrev fra Fred-Arne (1.9.09)

Hei!

Så er vi i gang igjen!

Tilbake i Brussel fra nokså regnfull ferie i Norge. Her nede (siste to uker) har vi hatt varmt og nydelig vær. Folk, dvs de med en viss fartstid her nede, sier dette er helt ekstraordinært. Vi nyter å ha litt ekstra sommer.

Temaer denne gang:
• Den store politikken – Lisboa
• Kommissær Reding støtter Google books
• Public consultation om post-i2010
• Også svenskene forbereder post-i2010

Fortsatt spenning om president i EU-kommisjonen
Jeg startet forrige Brusselbrev (9.7.) med å si at det er klart at Barroso får en ny periode. Dette må jeg korrigere. Parlamentet lar ham ikke slippe så lett. De som følger med i slikt, sier at det i store deler av sommeren har vært lys både om kveldene og i helgene i Barrosos kontor. Han har forberedt sitt program for neste periode:

“Barroso's 'summer homework', as it has been dubbed by journalists, became necessary when the Socialist, Liberal and Green groups made it plain that they would not accept a short blueprint similar to the one Barroso had presented to EU heads of state and government at their June summit.”

“European Commission President José Manuel Barroso, who faces an uphill battle to be re-elected in the post, said yesterday (25 August) that he will next week send his programme for the next five years at the EU executive's helm to the political groups in the European Parliament.”

Og siden “alt henger sammen med alt” og ”ingenting er klart før alt er klart”, så er det fortsatt spenning i systemet både om kommisjonspresident og kommissærer.

Jeg har flere ganger skrevet om Lisboa-traktaten: Det ser nå ut til at endelig ratifisering henger på følgende: Folkeavstemningen i Irland (2.10, hvor statslederne har strukket seg veldig langt for å sukre pillen for irlenderne), ratifisering i Tsjekkia (hvor presidenten er EU-motstander og gjør hva han kan for å trenere saken), ratifisering i Polen (hvor presidenten ser ut til å lure på om de kan få noe ekstra ut av sin signatur i siste runde) og til slutt Tyskland hvor forfatningsdomstolen har sørget for betydelig tvil om hvor langt Tyskland faktisk kan gå når det gjelder integrering og oppgivelse av ”selvråderett”. Den tyske forfatningsdomstolen påpeker at det er områder som faktisk må være under nasjonal kontroll. Det er derfor fortsatt spenning knyttet til ratifiseringen av Lisboa.

Men samtidig som de på overordnet plan forbereder seg på innspurten, må kommisjonen ta høyde for hvilke endringer dette medfører i administrasjonen. Vi er lært opp til at EU har tre store institusjoner: kommisjonen, parlamentet og rådet, pluss revisjonen som en fjerde. Med Lisboatraktaten kommer to nye: Den europeiske sentralbanken og Det europeiske råd. Det er dette siste som nå er gjenstand for ekstra spekulasjoner om ledelse. Det europeiske rådet er det nye navnet på de halvårlige møtene for statssjefene. Den nye presidenten for dette rådet velges for 2 ½ år med mulighet for forlengelse en periode. Den viktigste oppgaven for denne rådspresidenten er å lede toppmøtene. Med en leder og talsperson som Tony Blair vil lett de andre regjeringssjefene komme i bakgrunnen. Vil Tony Blair bli en for sterk leder? Vil Sarkozy finne seg å stå i skyggen av Tony Blair?

Det europeiske rådet kommer i tillegg til ”rådet” vi kjenner, hvor ledelsen går på omgang med seks måneder om gangen (slik svenskene har ledelsen nå). Ordningen med seks måneders ledelse for landene og en troika av forrige og kommende lederskap fortsetter. Det gir landene ledelse av grupper og komiteer i rådsarbeidet. (Alle detaljer i dette er, så langt jeg forstår, ikke avklart.)

En detalj i Lisboa-avtalen: For første gang gis de nasjonale parlamentene en formell rolle i det europeiske styringssystemet. Når et forslag kommer fra kommisjonen, og før den formelle behandling begynner i Rådet og Parlamentet, gis de nasjonale parlamentene seks uker til å vurdere om forslaget er i tråd med ”subsidiaritetsprinsippet”, altså at ordninger skal foregå på et lavest mulig nivå. Det betyr: Parlamentene skal/kan vurdere om det foreslåtte i det hele tatt bør behandles. Denne ordningen kan skape komplikasjoner. Hva gjør en for å unngå at nasjonalforsamlinger nedlegger veto mot et forslag? Så vidt jeg forstår er heller ikke her alle detaljer klare.

Enda en detalj: Hva er flertall? Fra 2014 skal det innføres en ordning med ”double majority”: Dobbelt flertall gjelder når minst 55% av statene med minst 65% av befolkningen stemmer for. Men for å gjøre det umulig for en gruppe store land å tvinge en sak igjennom, kan fire land slå seg sammen og danne en ”blocking minority”.

Et personlig poeng: Det er ting som dette som gjør EU både spennende og fascinerende. Det er et dynamisk system under stadig forandring, med konflikter, forsøk, tautrekking og kompromisser hvor også små land sikres mot overkjøring.

Reding støtter Google books.
I USA er det, så vidt jeg forstår, oppnådd avtale mellom Google books og amerikanske forfattere. Det skal etableres et bokregister. Bøker som er tilgjenglige (’in print’) kan bare nedlastes gjennom en betalingsordning. Bøker som er ”out of print”, kan nedlastes gratis. Men denne ordningen gjelder bare i USA. Tre EU-kommissærer strides om hvordan en slik ordning kan gjøres gjeldende i Europa, DG Markt, DG Competition og DG INFSO. De som er interessert i å lese hva Reding mener, kan se her (fra 28.8.09):

The digitisation of books is becoming an increasingly controversial issue in Brussels. Information Society Commissioner Viviane Reding is supporting the efforts of Google, the main private actor in the field, while Internal Market Commissioner Charlie McCreevy has called a hearing on copyright violations committed by Google Books in Europe, following complaints of many member states.

http://www.euractiv.com/en/innovation/eu-divided-google-books/article-184902, eller her: http://www.euractiv.com/29/images/Reding%20Position%20Google%20Books_tcm29-184905.doc. (Begge artikler er ferskvare ogveldig spennende og er hentet fra www.euractiv.com, som jeg har henvist til før. Det går an å abonnere og få rykende ferske EU-nyheter på de fagområder som interesserer. Anbefales!)

Public consultation on post-i2010
Den store saken i den enheten hvor jeg jobber har lenge vært arbeidet med en ny IKT-strategi som skal følge etter i2010. Det har vært serier av høringer og konsultasjoner med medlemslandene. Nå er det en åpen høring. Den finnes her: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010/index_en.htm
Hva bør veien være for utviklingen av IKT-samfunnet og IKT-politikken?

Undersøkelsen har ni områder:
1) ICT for a growth and jobs agenda
2) ICT for a sustainable 'low carbon' economy
3) Improving Europe's performance in ICT research and innovation
4) Creating a 100% connected society and economy through a highspeed and open internet for all
5) Consolidating the online Single Market
6) Promoting access to creativity at all levels
7) Strengthening EU's role in the international ICT arena
8) Making modern and efficient public services available and accessible to all
9) Using ICT to improve the quality of life of EU citizens
I tilknytning til hvert spørsmål er det en innledning/forklaring og det er en rekke underspørsmål. Det er ikke nødvendig å svare på alle spørsmål! Vær med og gi Norge en stemme i undersøkelsen.

Stort høringsmøte
23. september arrangeres et stort høringsmøte i Brussel, hvor jeg håper Norge blir godt representert. Se her: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010_hearing/index_en.htm

Det svenske formannskapet kommer med en utredning om post i2010
Parallelt med post i2010 arbeidet i kommisjonen, har svenskene forberedt sitt innspill til ny europeisk IKT-strategi, A green knowledge society. I dag (1.9.) offentliggjorde de sitt forslag til hovedpunkter. Her: http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.12580!menu/standard/file/Revision03_executive%20summary_0830.pdf. Selve utredningen kommer litt senere. Dette skal diskuteres på en konferanse i Visby, Gotland 10.-11. November. (De som vil følge arbeidet i det svenske formannskapet kan gå inn på www.se2009.eu. Ganske fancy.)

Jeg avslutter stadig med å takke for tilbakemeldinger. Setter alltid pris på det.

Hilsen
Fred-Arne

Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE
"Lisbon Strategy and i2010"
Directorate General Information Society and Media , C.1
Office : BU25 01/142
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu

67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

Ingen kommentarer: