søndag 14. februar 2010

16. Brusselbrev fra Fred-Arne (14.2.10)

16. Brusselbrev fra Fred-Arne (14.2.10)

Hei!
Brusselbrevene fortsetter. Takk for uvanlig mange tilbakemeldinger på forrige brev som hadde et langt avsnitt om å se norsk TV i Brussel. Til min overraskelse var det mange som påsto at de faktisk hadde lest det. Uventet…

Dagens brev er for det meste rent faglig. Dagens temaer vil være:
• Den store politikken
• Enterprise 2.0
• Cloud computing
• Data protection day, 28.1.10
• Avsnitt for norsk skryt
• Dessert

Litt værmelding først: Det er fortsatt vinter og snø, selv om vi hadde en periode med vårfornemmelser. Det er ganske surt og kaldt. Men, som nevnt sist, jeg holder temperaturen på kontoret ved hjelp av en ekstra ovn.

Ny kommisjon
Denne uken (9. Februar) fikk kommisjonen Barroso II omsider sitt forventede tillitsvotum gjennom en avstemning i Strasbourg, etter mange måneder som forretningsministerium. Etter manges mening en håpløst lang periode som ’lame duck’. Men nå kan en sette i gang. I tillegg til å finne løsninger på den økonomiske krisen i land som Hellas, Portugal, Spania, Italia, skal en finne nye arbeidsformer i pakt med Lisboa-traktaten. Vi har nå altså fått en president og en utenriksminister for to og et halvt år. Den nye presidenten, den hittil anonyme Herman Van Rompuy, har ledet sist første ’summit’ denne uken. Det blir spennende å følge kommentarene. Han er nok en president som kan vise seg å være sterkere enn mange har forventet. Litt ’opplæring’ også denne gangen: Vi har nå altså to parallelle presidentskap. Rompuy skal lede toppmøtene. Samtidig har vi fortsatt halvårlige presidentskap, men noe annerledes enn tidligere. Tre land om gangen ivaretar det rullerende presidentskapet, nå Spania, Belgia og Ungarn. Spania leder nå en rekke av de løpende ministersamlingene. Juli 2011 overtar en ny trio, Polen, Danmark og Kypros. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_the_Council_of_the_European_Union for en nærmere gjennomgang av denne nye ordningen.

I INFSO venter vi spent på tydeligere signaler fra vår nye kommissær, Neelie Kroes, på hva hennes linje vil være. Det er ikke opplagt, så langt vi hittil har sett, at hun bare vil følge i sporene fra forgjengeren, Viviane Reding. Jeg har ikke noe nytt å melde om EDA, European Digital Agenda. Standarder og open source er gode tips på nye saker.

Enterprise 2.0
Som jeg tidligere har fortalt, har jeg arvet ’project officer’-ansvaret for prosjektet Enterprise 2.0 fra en kollega som dro tilbake til Danmark. Enterprise 2.0 handler om bruken av sosiale media i bedriftene. Prosjektet skal bl.a. se på hvordan europeiske virksomheter utnytter web 2.0, om europeiske leverandører leverer tjenester på dette området; det er også spennende å se på hvilken betydning nye tjenester og arbeidsformer kan ha for bredbåndsutbyggingen i Europa. Skeptikerne kan spørre om ikke ’sosiale medier’ har noe å gjøre i bedriftene. For de som kan tenke seg å lese seg opp på dette området, vil jeg anbefale Andrew McAfee’s bok Enterprise 2.0, utkommet på slutten av 2009. McAfee er forsker ved MIT og boken er utkommet på Harvard Business Press. (På samme måte som Tim O’Reilly har fått æren for Web 2.0-begrepet, har McAfee fått æren for Enterprise 2.0.) Opptak fra lanseringen av boken finnes på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0LDUGg6lYUM. (På YouTube finnes en rekke opptak med McAfee.) McAfee’s bok er uvanlig velskrevet og tydelig. Jeg hadde meget stor glede av boken. Noen raske poenger:

Hvorfor er sosiale nettverk viktig i kunnskapsbedrifter? Han bruker begrepene strong and weak ties og henviser til en gammel artikkel av Mark Granovetter, The strength of weak ties, (http://www.itu.dk/courses/DDKU/E2007/artikler/Granovetter-%20Weak%20Ties.pdf). Vi har sterke bånd til vår nærmeste krets, de vi stadig deler ideer og vurderinger med. De som vi har svake bånd til kan ha andre ideer og erfaringer som er eller kan være viktige for oss. Gjennom kontakt med de vi har svake bånd til, kan vi få tilgang til nye ideer, nye vurderinger, ny kunnskap. For bedrifter som er avhengige av ny kunnskap blir etablering og utnyttelse av svake bånd viktig. De sosiale mediene er viktige for å utvikle de svake båndene.

Eksempler: Han forteller ganske inngående om ’911’. De amerikanske etterretningstjenestene hadde før 11. september tilgang til informasjon som burde kunne bidratt til å forhindre flykapringene, men de ulike tjenestene og folkene jobbet i siloer og hadde ikke kontakt med hverandre. Løsningen for etterretningstjenestene nå er nettopp utvikling og bruk av sosiale medier får å etablere og utvikle ’the weak ties’.

Hva hindrer bruk av sosiale medier i kunnskapsbedriftene? McAfee bruker mye plass på å forklare hvordan det alltid har vært motstand mot bruk av nye hjelpemidler som ansatte ’søler bort’ tiden på, eksempler er epost og telefon. Frykten er til stede for at ansatte skal spre tullprat, sladder, uetterrettelighet om eget firma og konkurrenter. Bruken av sosiale medier i bedriftene kommer ikke av seg selv, det er ikke lett å få folk til å jobbe på nye måter, å ta i bruk nye arbeidsformer eller hjelpemidler. McAfee er ganske overbevisende i sin argumentasjon for hvorfor bedriftene bør ta i bruk sosiale medier. Boken anbefales! Jeg hadde stor glede av den.

Cloud computing
Det er økende oppmerksomhet om cloud computing. (Det dreier seg om ’ekstern’ lagring av data og ’software as a service’, tilgang til programvare og utviklingsressurser over nettet. Cloud er en metafor for internett. Fra Wikipedia: clouds have five essential characteristics: on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service.) Anledningen til å utnytte Google’s tekstbehandling og anledning til å lagre data er ett eksempel på cloud computing. Zoho.com er et annet eksempel på tilgang til eksterne ressuser som er mindre kjent.
Jeg har vært på to seminarer om cloud computing de siste ukene, ett i Brussel og ett i London. Informasjon om kommisjonens siste rapporter finnes på http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/events-20100126-cloud-computing_en.html. Her er både rapporter, sammendrag og foredrag fra seminaret.

London-seminaret om cloud computing var i regi av Westminster eForum, en organisasjon nært knyttet til parlamentet. Noen interessante poenger er: Små bedrifter slipper å anskaffe kostbar hardware. Oppskalering av ressurser kan skje uten omstendelige anskaffelser eller installasjoner. Andre tar seg av sikkerhet. Alltid siste versjon av programvaren. Billigere. Vi hørte om eksempler på hvor raskt det er mulig å utvikle og tilgjengeliggjøre nye applikasjoner. I løpet av en week end hadde en person i New York Times fått opp en tjeneste for tilgjengeliggjøring av et enormt billedbibliotek. I USA vurderer en å utvikle en egen ’sky’ for offentlig forvaltning slik at enkeltinstitusjoner slipper å bygge egne datasentraler. England ser på det samme. Ca 1999 hadde Amazon krise i sin infrastruktur. De måtte lage noe helt nytt. I 2006 var ’dette nye’ så bra at de bestemte seg for å selge nye tjenester, Amazon S3. Ett av utgangspunktene for cloud computing.

Men skyen er ikke uten problemer: Standarder, skifte av plattform/leverandør, hvordan sikre at en får med seg alle dataene når en flytter/endrer leverandør av tjenester, hvilken jus skal gjelde når en egentlig ikke vet hvor i verden dataene ligger. Er ’skyen’ enda et buzzword, enda et motefenomen? En av de engelske påpekte: Et bevis på at skyen er virkelig og kommet for å bli, er at de kriminelle har tatt dette i bruk. Skyen brukes som utgangspunkt for spamaksjoner og dataangrep. (De kriminelle ligger alltid langt fremme i å ta i bruk nye hjelpemidler.)

Data protection day, 28.1.10
Jeg var på seminar i parlamentet på data protection day. En kollega laget følgende korte referat som jeg gjengir. Se særlig lenkene fra Channel 4!
• Prof. Michel Walware form the University of Antwerp presented some results of an interesting project they conducted in their research centre focused on teenagers and their perception of online privacy/disclosure of personal data. They found several examples of strategies/tactics of service providers stimulating youngsters to disclose their personal data. Design and default settings of many tested websites/services facilitate diffusion of personal data beyond close control of a user. Privacy notices are often written in incomprehensible language to young users or the privacy policies were hidden. He also confirmed the privacy paradox which was confirmed by the feasibility eID survey No 1 - young people claim that privacy is a value for them but they do not actually behave according to their claim.

• Chanel 4 presented a number of interesting live projects focused on education of teenagers and increase of privacy literacy. http://www.smokescreengame.com/; http://www.routesgame.com/; http://battlefront.co.uk/

• Representative of DigitalEurope posed a question on the responsibility for protection of teenagers' privacy online - whether it should be within the competence of industry, governments, school/education or parents. The replies confirmed that for industry it's very easy to build the application in a way that the privacy of young users is protected. Raising awareness of users and educating them is very important as well. Parents can play important role there as well but a lot of them either do not care or have no sufficient IT skills/experience. Prof. Paul de Hert (well known privacy lawyer at VUB) mentioned that from the legal point of view the responsibility is with the state (government) as in case of breach of fundamental right (before ECHR) it will be the State who's going to be held responsible and not the company.

• Ms Reding stressed in her speech again her focus on "privacy by design" - better protection of citizens privacy will increase trust in the sector and this will have in turn positive impact for economy. She also confirmed that the demand for collection of personal data is going to grow and the legislation protecting privacy has follow this trend. They received 160responses in the publ. consultation for the review of the Data protection directive and all of them called for more protection and stronger regulation. Application of the core principles in the Dir. - user's consent and transparency should be ensure regardless of location of the data controller. This can assume extraterritorial scope of the Directive. She mentioned her position on body scanners in relation to right to data protection in day-to-day life and she also did not forget to stress that the transfer of financial data to US should be only allowed if it is necessary and proportionate measure to fight terrorism.

Avdeling for norsk skryt

Norsk skryt I
Som nevnt tidligere er bærekraftige løsninger og carbon footprint stadig høyt på agendaen. På en intern presentasjon nylig fikk vi demonstrert er verktøy som viser landenes carbon footprint. Verktøyet er norskutviklet! Fra NTNU. Finnes her: (Alltid like gøy å se når Norge gjør noe andre synes er bra!) http://www.carbonfootprintofnations.com/content.php?cID=82

Norsk skryt II
Fra kollega Kjell Hansteen fikk jeg nettopp en oppdatert referanse til undersøkelsen Connectivity Scorecard, http://www.connectivityscorecard.org/countries/. 2010-undersøkelsen setter Norge på 3. plass. I 2009 var vi på femte plass! (Referert i 9. Brusselbrev, juni 2009.) Et viktig poeng med denne undersøkelsen er at den er transparent, i den forstand at vektingen av de enkelte elementene er offentlig, i motsetning til det vi finner i en del av de andre internasjonale benchmarkingene. (Hvis en klikker på Norge, eller de andre landene i tabellen, får en opp detaljresultatene.)

Norsk ’antiskryt’ III
En parentes fra London-seminaret: Det britiske redningsselskapet, RNLI, viste hvordan de utnytter skyen til et nytt redningsinitiativ. Ca 30 britiske fiskere mister livet i ulykker hvert år. Nå utstyres fiskerne med et armbånd som, når en mekanisme utløses, sender et signal til satellitt om identifikasjon og posisjon. På den måten kan leteoperasjon settes i gang veldig målrettet, men nøyaktig leteposisjon. Det har kun vært i bruk kort tid, og 8-9 er allerede reddet ved hjelp av dette utstyret. Jeg spurte etterpå om Norge, Redningsselskapet, med sine mange leteoperasjoner var med på prosjektet. Det var vi ikke! Leit. Her må det da ligge fantastiske muligheter, både på sjø og land. Grunnen til at en bruker skyen, er å sikre 100% oppetid på utstyret.

Dessert
Det dukker opp så mange morsomme ting som er verd å bringe videre.

Engelsk i EU
Jeg har mange ganger snakket om betydningen av språk i Europa. Se på denne talen av den nye tyske kommissæren, Günther Oettinger speaking English (hjerteløs, men morsom):
http://www.youtube.com/watch?v=OXPPu418C78

Lei av Facebook og Twitter?
For de som måtte være lei av Facebook og annet av sosiale web-fenomener anbefales denne, The Web 2.0 suicide machine:
http://suicidemachine.org/#credits

Det får være nok for denne gang.

Hilsen Fred-Arne

---------------
Fred-Arne Odegaard
"Lison Strategy and i2010"
Directorate General Information Society and Media
Office BU25/180
European Commission

Tel: +32 2 298 56 66
Mob: +32 474 645 018
e-mail: Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu
Privat: fre-arn@online.no