onsdag 19. oktober 2011

34. Brusselbrev fra Fred-Arne (19.10.2011)

Hei!
Kommende søndag er det nytt EU-toppmøte i Brussel. Det dreier seg som kjent om å finne en vei ut av Europas krise. Jeg vil forsøke å gi noen momenter om det som foregår som kanskje ikke kommer så tydelig frem i norske aviser. Norsk EU-debatt dreier seg jo for tiden stort sett om hvor rotete det er i Europa og hvor deilig det er å være utenfor.

Derfor enda et Brusselbrev litt (for) raskt etter det forrige. (Og denne gang har jeg klart å være kort!)

På agendaen:
• Toppmøte om den europeiske krisen
• Toppsakene i vår enhet akkurat nå: bredbånd, digital single market
• Belgisk politikk

Toppmøte om den europeiske krisen
For en uke siden lanserte kommisjonen en kommunikasjon ”A roadmap to stability and growth”.

Informasjon finnes her:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/10/20111012_speeches_2_en.htm

Denne kommunikasjonen skal behandles søndag. Det er fem hovedpunkter:
• Decisive action on Greece – for å fjerne all tvil om at Hellas skal reddes. Dette omfatter å godkjenne videre utbetalinger.
• Fortsatt støtte til de landene som trenger det. Dette forutsetter at man fullfører arbeidet med mekanismer eller ”verktøy”. Verktøyene heter EFSF og ESM, European Financial Stability Facility og European Stability Mechanism.
• Utvikle ordninger og avtaler som kan sikre europeiske banker i krise.
• ”Speeding up stability and growth-enhancing policies” – ikke bare redningsaksjoner som over, man trenger å gjøre noe som skaper vekst. Her ligger også litt IKT-politikk: single market for copyright. (Men de referer kun til salg av musikk! Hva med film etc?)
• Bygge strukturer for fremtiden som sikrer bedre økonomisk styring.

Noen detaljer finnes i pressemeldingen som er referert over og enda mer detaljer i selve kommunikasjonen.

Toppsaker i vår avdeling akkurat nå
Toppsakene i vår avdeling for tiden er direkte knyttet til krisen.
Det ene gjelder å få til finansiering av bredbånd.
En del av MFF, EUs busjett 2014-2020 er mekanismen Connecting Europe Facility, CEF. 9,2 mrd Euro er foreslått. Det forventes også at en slik bevilgning skal utløse privat finansiering. 1 mrd kan tenkes å utløse 6-15 mrd i offentlig og privat finansiering. CEF-pengene er ikke ”grants”, en forventer å kunne få tilbake en del av pengene.

Den andre hovedsaken er knyttet til Digital Single Market. Som jeg har tatt opp flere ganger: IKT kan skape vekst. Det spennende her er følgende: På toppmøtet i juni i år ble det bedt om en kommunikasjon om Digital Single Market til det møtet som skal være på søndag. En slik kommunikasjon foreligger ikke. Man er åpenbart redde for at en slik sak ville drukne i den kommende diskusjon om Hellas, banker og store finansieringspakker. Man forventer en kommunikasjon til vårmøtet, Spring Council. På dagens Digital Agenda High Level Group meeting orienterte Robert Madelin om dette, og oppfordret medlemslandene til å følge opp saken hjemme foran neste toppmøte. Dette er storpolitikk. Hovedpunktene i Digital Single Market er:
• Make European copyright fit for the digital age.
• Unleash public service information and open data.
• Make a cloud-friendly Europe.
• Modernise data protection rules
• e-Signature and e-Identification
• New rules to boost e-commerce
• Electronic payments and invoicing.
• Radio spectrum.
• Favourable business environment for SMEs
• Promote e-government, notably e-procurement
• Deploy broadband networks
Under hvert av disse punktene ligger viktig uenighet både mellom DGer og i forhold til medlemsland.
Kanskje kommer jeg tilbake med detaljer.

Belgisk politikk (føljetongen)
De åtte partiene som har forhandlet om reformer er langt på vei enige. Nå skal det dannes regjering. De åtte partiene er blitt til seks, de grønne får ikke være med lenger. Nå er en inne i en ny fase, før det kan bli noen regjering, må de bli enige om nye budsjettrammer med et relativt balansert budsjett. Eli Di Rupo, sjefsforhandleren jobber tydeligvis 24/7 for å komme i mål. De fleste synes å tro at han og de partiene han samarbeider med nå vil lykkes. Det ser også ut til at De Wever, den flamske nasjonalisten som har vært ganske destruktiv hele veien, nå sitter med en slags svarteper. Det ser altså ut til at det kan bli en ny regjering snart.

Hilsen Fred-Arne

Fred Arne Odegaard
Digital Agenda: Policy Co-ordination
Directorate General Information Society and Media
Office : BU25 02/203
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu

Ingen kommentarer: