fredag 6. juli 2012

43. Brusselbrev fra Fred-Arne (5.7.2012)


Hei!

Ferie for de fleste hjemme, men fortsatt ganske full fart her nede, selv om en del nå er i ferd med å ta ferie. Veldig blandet vær, strålende varme, trykkende varme, lyn og torden, regnbyger – omtrent som hjemme?

På programmet denne gang:
·        Fra DG INFSO til DG CONNECT
·        Den andre Digital Agenda Assembly
·        Robert Madelin i Lillesand
·        Fra møte i Digital Agenda High Level Group
·        Fra den IT-politiske dagsorden akkurat nå
o   Going Local III
o   Digital Champions
o   ACTA
o   Bredbånd og Cloud computing
o   eID
o   e-Skills

Fra DG INFSO til DG CONNECT
Nå er altså Robert Madelins omorganisering formelt på plass. Mandag morgen 2 juli var det offisiell frokost som markerte overgangen. Det er ikke bare det at vi har fått nye enheter og skal flyttes rundt, det er også en lang serie initiativ knyttet til nye web-sider, ny grafisk design, nye arbeidsverktøy, nye initiativ for å arbeide mer på tvers av tradisjonelle siloer.

Vi har en ny ”acting” head of unit etter at Ken Ducatel er på plass som sjef for Cloud-enheten sammen med et par medarbeidere og vårt bredbånd-team er over til en ny bredbåndsenhet.

Vår enhet er blitt mindre, vi har fortsatt ansvar for implementering av Digital Agenda, for Digital Single Market-sakene i DG CONNECT (det er DG MARKT som har hovedansvaret) og vi har fått ansvar for å utvikle det nye, ganske prestisjefylte området Growth and Jobs knyttet til ICT-relatert vekst.  Og vår enhet heter også Growth and Jobs, kode DG CNECT.DDG2.F1. I løpet av juli får vi vite om ”acting” head of unit rykker opp eller om det kommer en ny leder. Ryktene forteller om flere ”prominente” kandidater. Det sies at det er 16 søkere, men søkerlisten er hemmelig….

Den andre Digital Agenda Assembly er over
21 og 22 juli hadde vi DAA, som før fortalt skåret ned fra 1500 i fjor  til 1000 deltakere i år. I fjor var vi på bil- og flymuseet i Brussel, i litt spesielle lokaler. I år var vi i prestisjefylte lokaler hos ”Committee of the Regions” (CoR) og Parlamentet. CoR er kommunestyrenes og regionenes EU, 344 medlemmer oppnevnt etter forslag fra Rådet, og i flere og flere saker skal CoR høres. De, i likhet med Parlamentet har veldig flotte lokaler. Mye fotografering tydet på at mange syntes det var stats å ha møte i Parlamentet (som å ha en konferanse i Stortingssalen…)

DAA hadde et ganske spesielt format. Hovedtanken var å ha reelle diskusjoner knyttet opp mot ”Mid-term review”, som før fortalt en kommunikasjon som forventes i oktober/november som skal gi retning og innhold i det videre arbeid med  Digital Agenda.

DAA hadde tre deler. Første del var online diskusjoner knyttet opp mot andre del, åtte workshops som skulle analysere viktige deler ved DAE, spesielt innrettet mot ”Jobs and Growth”. (Jeg hadde litt ansvar i WS8, Entrepreneurship and innovation. Fra de åtte workshops første dag ble det spilt inn til  tredje del, plenumssamlingen andre dag.

Såkalte workshops i store konferanser er normalt velregisserte mini-konferanser med ferdigtygde foredrag. Dette var forsøkt gjort annerledes, mer diskusjon, mindre regi i forkant, aktiv input fra online-diskusjonene på forhånd. Samme opplegg i plenum, input fra workshops og forsøk på mer dynamiske diskusjoner.

De som forventet tradisjonelle samlinger med store key-notes av innleide kjendiser ble nok litt skuffet.

Jeg ”falt for” en ung kvinne fra Kenya som fortalte om hvordan de har utviklet og brukte nye verktøy for sosiale medier; se f.eks Ushahidi. Hun hadde flere artige poeng: 75% har mobiltelefon, flere enn de som har rent vann! Bruken av mobiltelefon har ført til at mange har ”hoppet over” PC-stadiet. Hun påstår at ICT har gjort mer på 15 år for utvikling av industrialisering i Afrika enn tradisjonell industri på 50 år.  Vi har, som nevnt før, en tilbøyelighet til ikke å se at Afrika er mer enn sult, borgerkriger og kaos.

Neste år skal DAA arrangeres av Irland som da har presidentskapet. Det skal innpasses i Dublin Castle og da er det ikke plass til mer enn 600.

Det viktige som jeg har tatt med fra årets DAA, er satsingen på bruk av sosiale medier, crowdsourcing, online diskusjoner som basis for et stort arrangement. Dette vil vi se mer av. De som foretrekker velregisserte konferanser med profilerte key notes må kanskje omstille seg. Det blir mer krevende, både for arrangører og deltakere.

Veldig bra gruppe fra Norge!!

Robert Madelin i Lillesand
Mine kolleger er misunnelige. Hvorfor er Madelin så ofte i utenforlandet Norge? Han hadde en spennende og vellykket tur til Lillesand, midt under vekterstreiken. I tillegg til tradisjonelt key note foredrag, hadde han ”bilaterals” med Kleppa, Baksaas og PT-direktør Thorstein Olsen.

Like før avreise fikk vi liste over saker som Baksaas ville ta opp. Som såkalt ”CdF – Chef de fil”, ansvarlig for fotarbeidet, fikk jeg da nok å gjøre. Jeg fikk beskjed om å innhente bakgrunnsnotater herfra og derfra. Og når toppsjefen skal ha input, da blir det fart i systemet. Bestilling ble sendt ut torsdag kveld og deadline satte vi til mandag formiddag (det var for hardt å si fredag ettermiddag). Men tingene tikket inn og Madelin fikk flust med bakgrunnsnotater til sin mappe.

Når så Madelin er tilbake, kommer bestillingene om oppfølging. Uten å gå i detalj, så må jeg si at Norge virkelig tas på alvor og han gjør mye for at norske synspunkter og norske interesser skal ivaretas. (Det samme så vi forrige gang han var i Oslo; der Norge møter utfordringer er han villig til å strekke seg meget langt for å bidra til å finne gode løsninger.)

Som fortalt  i forrige brev hadde jeg også ansvar for talen. Men siden jeg ikke var med til Lillesand er jeg ikke klar over hvor mye som faktisk ble brukt. (De fleste av mine, etter min vurdering gode historier og eksempler for Trondheim-talen ble ikke brukt….) Men jeg synes fortsatt det er stas å skrive taler for statsråder og generaldirektører…

Fra møte i Digital Agenda High Level Group
20 juli hadde vi møte i DAE High Level Group. I High Level Group sitter landenes Director General/ekspedisjonssjef for det departementet som koordinerer IKT-politikken.
Dette er som fortalt mange ganger en av mine små teiger her nede. En av oppgavene i den forbindelse er å skrive referater. Dette er viktige greier, så her er jeg nødt til å legge ned et betydelig arbeid. Gjennom arbeidet med referatet forstår jeg bedre hvor mye arbeid de viktige medlemslandene legger i å fremme nasjonale synspunkter og vurderinger.
Svært mange stiller med innspill som er meget vel forberedt, diskutert og klarert på forhånd. (Sakspapirene og innleggene er forberedt før flyturen til Brussel!)

Et lite eksempel: Bredbånd og CEF, en ny finansieringsordning for bredbånd. Brussel-strategien har lenge vært veldig tydelig innrettet mot ”fat pipes”. Landene kjører mer og mer på services, e-skills, content. Til tross for stort tilbud mange steder av ”fat pipes” er ”uptake” meget beskjeden, akkurat den samme diskusjon som jeg føler man har i Norge. Det er uklart for meg i hvilken grad grupper av land samarbeider, men jeg oppdager stadig muligheter for at landene ikke bare i Rådet, men også gjennom instrumenter som High Level Group reelt leder debatten inn på nye spor.

Fra den IT-politiske dagsorden akkurat nå:
Going Local III
Høsten 2010 begynte et forsiktig arbeid med å reise ut til medlemslandene for å få fokus på Digital Agenda. Dette satte medlemslandene tydeligvis pris på, så høsten 2011 var det fullt trykk og besøk til de aller fleste medlemslandene, ikke bare hovedstedene, også til mindre arrangementer. Og her trakk Norge litt av et vinnerlodd ved at Madelin hadde en særdeles interessant og vellykket tur til Oslo og Trondheim. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om det ble en Going Local III. Først hørte vi at dette ikke ville bli noe av. Madelin ønsket visstnok en ny runde, men andre var mer skeptiske. Nå er det bestemt at det likevel blir en ny runde. Omfanget er ikke helt klart, det er opp til landene å komme med innspill. På listen over Going Local ambassadører står fortsatt Robert Madelin som ambassadør for Norge. Det betyr: Hvis Norge har noe spennende på programmet, så kan det kanskje bli enda en Norgestur i år. Lansering av nye ”initiativ” kan kanskje være en interessant ramme?

Digital Champions
UK tok initiativ til at en ”kjendis”, Martha Fox, skulle bli Digital Champion, lede kampanjer for å få flere millioner briter på nett. Vår kommissær, Neeile Kroes har tent på dette og vil at alle land skal ha en Digital Champion. Se http://www.marthalanefox.com/ oghttp://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/digital-champions/.
Kommissæren står på, men ikke alle medlemsland er like entusiastiske. Norge har foreløpig ikke meldt seg på…

ACTA
Jeg har tidligere fortalt om ACTA, http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/, ”an international trade agreement aimed at ensuring that the EU's already high standard of protection for intellectual property rights can be enforced globally”. Kampanjene mot ACTA har vært omfattende og ligner mye på kampanjene knyttet til reglene å bryte internettforbindelsen for folk som driver med ulovlig nedlasting. Kommisjonen har hatt en enkel tilnærming: ACTA er ikke mer enn det som allerede ligger innenfor EU-lovgivningen. Jeg fortalte at handelskommissæren, Karel De Gucht, den belgiske kommissæren, for å få bekreftet at det var greit sendte saken til EU-domstolen for vurdering av det legale grunnlaget. Her ser vi nå noe interessant: Det var Parlamentet som ”ryddet” i forhold til de legale forutsetninger for å kutte folks internettforbindelser. Nå viser de tenner igjen. De sier nei til ACTA. En særdeles god kilde til ”aktivistenes” argumentasjon finnes fortsatt her, på La Quadratur du Net,  http://www.laquadrature.net/, jeg synes følgende sitat er et spennende eksempel på at IKT-politikk har økende betydning:
”Strasbourg, July 4th 2012 – The European Parliament rejected ACTA by a huge majority, killing it for good. This is a major victory for the multitude of connected citizens and organizations who worked hard for years, but also a great hope on a global scale for a better democracy. On the ruins of ACTA we must now build apositive copyright reform, taking into account our rights instead of attacking them. The ACTA victory must resonate as a wake up call for lawmakers: Fundamental freedoms as well as the free and open Internet must prevail over private interests.”

Bredbånd og Cloud computing
Før ferien skal Kommisjonen levere en europeisk cloud strategy som forhåpentligvis skal bidra til å redusere noen av europeernes nøling med å ta i bruk ”skyen”. Det var en omfattende diskusjon om dette i siste High Level Group. En del land er veldig nølende og venter på hjelp fra kommisjonen. Andre sier noe i retning av at ”nå må vi få ut fingeren” og ikke la oss lamme av alle slags reservasjoner. (Referatene fra High Level Group er nå offentlige og jeg skal komme tilbake med en referanse så dere kan se hva som faktisk ble sagt. Flere land hadde ganske kraftige utsagn.)

Jeg knytter Cloud til diskusjonen om bredbånd i High Level Group. Her hørt vi følgende, som et apropos til norsk bredbåndsdiskusjon:
”A reminder on why we have the broadband targets, which some people are questioning: The power of the computer is no longer in the processor and the hard disk, as it used to be, more and more it will be in the network. The network and the bandwidth will determine the performance and the accessibility to the wealth of services that the internet offers; more storage and more processing power in the cloud is the best example of this. There is also more mobility; the mobile traffic is expected to double every year in the coming years. On average, every citizen in Europe has two terminals connected to the internet; by 2015 this is expected to be seven and to double by 2020. The internet of things is another dimension that will have to be taken into account. Half of productivity gains today come from the use of ICT.”

Cloud-diskusjonen går rett inn i diskusjonen knyttet til at mange har tilgang til ”fat pipes”, men land etter land forteller om hvor få som egentlig benytter seg av mulighetene. ”The killer application” synes å mangle. Er det cloud og TV som blir the killer application?

eID
I siste HLG-møte fikk vi også en gjennomgang av det nye eID-initiativet:
Proposal for a Regulation on "Electronic identification and trust services for electronic transaction in the internal market", adopted 4 June.
The proposal is a major initiative to keep the electronic world safe and secure in Europe, to unlock and move forward the Digital Single Market, boosting trust and convenience, securing seamless cross border services and transactions, B2B and B2C and citizens to public administrations, part of Single Market Act. The goal is for citizens and businesses to use national eID and remove barriers for the use of electronic signatures and trust services for seamless cross border transactions.
eID og ”trust services” er helt avgjørende for å få fortgang på et ”Digital Single Market”. Se http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6008&tpa=0&tk=&lang=en

eID er et interessant eksempel på hvordan elektroniske tjenester er grenseløse og hvor viktig det er å henge med i det internasjonale samarbeidet for å løse disse utfordringene. Det blir litt spesielt å notere at Norge i den senere tid faktisk har valgt å bli stående på utsiden og passivt observere det som skjer på dette området. Det skyldes visstnok på ”ressursproblemer”. Det blir lagt merke til i Brussel når Norge skylder på ressursproblemer…

e-Skills
For en med lang fartstid knyttet til IKT og utdanning, er det interessant å observere hvordan e-skills, alt fra ”literacy”, det å beherske verktøyene, til profesjonelle ferdigheter som utviklere, nå er på dagsorden igjen.

Belgia annonserte i HLG at de har 8000 ledige jobber for IT-profesjonelle, men bare 300 IKT-kandidater ble uteksaminert fra universitetene. I USA er det siste fire år skapt 466 000 jobber knyttet til app-utvikling. Samtidig som Europas virkelig lider under høy arbeidsledighet er det stor mangel på IKT-profesjonelle. Denne saken er nå løftet til topps på den politiske dagsorden.

European Council Summit
Forrige helg hadde vi nytt EU-toppmøte. All rapportering hjemover var knyttet til banker, gjeld og euro-krise.
Men det var mer!
Her finner dere en oversikt over møtet:
Og her er konklusjonene:

Den viktigste grunnet til at jeg tar opp dette (bortsett fra at jeg ofte irriterer meg litt over mangelen på både nyanser og bredde i rapporteringen i aviser, radio ogTV):
Swift progress is required to achieve a well-functioning Digital Single Market by 2015, which will provide new dynamism to the European economy. In particular, priority should be given to measures aimed at further developing cross-border online trade, including by facilitating the transition to e-invoicing, and promoting the cross-border use of e-identification and other e-services. It is also crucial to boost demand for the roll-out of high-speed internet, modernise Europe's copyright regime and facilitate licensing, while ensuring a high level of protection of intellectual property rights and taking into account cultural diversity.

Avsnittet er hentet fra ”COMPACT FOR GROWTH AND JOBS”, en slags overordnet plan, lansert i kommunikeet fra toppmøtet. ”Compact” er et nytt ”buzzword”. Folk jeg har snakket med har ikke hørt dette begrepet om en ”plan” før. Men i denne ”planen” som altså er på toppen av dagsorden for politikerne i den økonomiske krisen, så har Digital Single Market, e-tjenester, fått et helt avsnitt! For oss som driver med IKT-politikk er dette meget interessant å observere.

Her må jeg slutte. Jeg hadde faktisk flere andre ting på min liste, men dette er, som vanlig, allerede ganske omfattende.
God lesning og fortsatt god sommer. Nå er det snart ferie for meg også, så to måneder til her nede, og så er det hjemover. Jeg har meldt fra til FAD at jeg til tross for høy alder, har til hensikt å ta en ny runde og kanskje bruke litt av det jeg har lært…

Hilsen Fred-Arne

Ingen kommentarer: