søndag 16. september 2012

44. Brusselbrev fra Fred-Arne (16.9.2012)


Hei!

Det har gått nokså lang tid siden forrige livstegn fra Brussel. Årsaken til det skal jeg komme tilbake til lenger nede.

På agendaen denne gang:
·        Vi venter på ”mid-term review”
·        Ny HoU for F1, Jobs and Growth
·        Hverdagsliv i Brussel

Vi venter på ”mid-term review”
”Mid-term review”, opdatering/status/videreføring av Digital Agenda har vært annonsert og forventet i løpet av høsten. Slutten av oktober har vært antydet i flere fora. Det nye i forhold til lignende dokumenter tidligere er den interesse IKT-politikken har i topporganet European Council. Jeg tillater å gjenta et avsnitt fra forrige Brussel-brev:

Swift progress is required to achieve a well-functioning Digital Single Market by 2015, which will provide new dynamism to the European economy. In particular, priority should be given to measures aimed at further developing cross-border online trade, including by facilitating the transition to e-invoicing, and promoting the cross-border use of e-identification and other e-services. It is also crucial to boost demand for the roll-out of high-speed internet, modernise Europe's copyright regime and facilitate licensing, while ensuring a high level of protection of intellectual property rights and taking into account cultural diversity.

Avsnittet finnes i konklusjonsdokumentet fra Rådsmøtet 28-29 juni i år.

Mine betraktninger nedenfor er vesentlig basert på at referater og sakspapirer fra Digital Agenda High Level Group nå er offentlig tilgjengelig. http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daehlg/home.cfm

Som jeg sa forrige gang, ”Jobs and growth” og IKT som en driver for økonomisk utvikling blir bare mer og mer sentralt. Det gjøres mange forsøk på å underbygge dette, for eksempel noen poeng fra bl.a. Digital Agenda Scoreboard, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm og en morsom, lettlest studie fra Cisco, ”The Internet of Things, How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything”,http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf:
·        Internett-trafikken dobles hvert 2-3 år
·        Mobil internett-trafikk dobles hvert år
·        I 2015 antas det å være 25 milliarder trådløse enheter globalt, i 2020 50 mrd enheter
·        Antallet som arbeider med IKT øker med 3% årlig, til tross for økonomisk krise og det er forventet at i 2015 vil man i Europa mangle 700 000 med IKT kvalifikasjoner.
·        Mangelen på investeringer i bredbånd generelt og ”high speed” bredbånd spesielt, er fortsatt et sentralt argument.

Hva kan ”mid-term review” forventes å inneholde?

Jeg har tidligere vært inne på at det har vært en viss diskusjon om i hvilken grad ”mid term review” kun skal ta status på hvor vi er eller om den skal skissere nye tiltak og nye initiativ. Det ser nå ut til at den også vil inneholde skisser av nye satsinger.
Bredbånd
På siste møte i Digital Agenda High Level Group var det en livlig diskusjon om det å pushe utbygging og høye hastigheter i forhold til å styrke etterspørsel, lete etter ”killer applications”.

Fra den nye bredbåndsenheten fikk vi følgende innledende kommentarer: (Ref finnes her:http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daehlg/item-display.cfm?id=8506)

A reminder on why we have the broadband targets, as some people are questioning their level of ambition: the power of the computing is no longer in the processor and the hard disk, more and more it will be in the network. The network and the bandwidth will determine the performance and the accessibility to the wealth of services that the internet offers; more storage and more processing power in the cloud is the best example of this. There is also more mobility, the mobile traffic is expected to double every year in the coming years. On average, every citizen in Europe has two terminals connected to the internet; by 2015 this is expected to be seven and to double by 2020. The internet of things is another dimension that will have to be taken into account: 50 billion objects are expected to be connected by 2020. Internet is also key to economic wealth : half of productivity gains today come from the use of ICT and studies show that 10% growth in broadband penetration correlate with 1 to 1.5% of GDP growth.

Men ikke alle land er like enige i konsentrasjonen om utbygging. Den danske representant hadde et interessant innlegg:

Broadband, broadband targets and digital development is crucial for addressing the economic crisis. But, covering Europe with 'fat pipes' is not enough; it is take up and use that really count. 25% of DK businesses and households had access to 100 Mbps 2010, increasing to 38% in 2011, but take up is only 0.5%. It really does not make sense to invest and stimulate investments if demand is not stimulated.

Et viktig spørsmål i bredbåndsdiskusjonen som også Norge har tatt opp flere ganger, er å redusere prisene knyttet til bruk av felles fremføringsveier.

Cloud computing
Argumentasjonen knyttet til cloud computing har jeg tatt opp flere ganger. Det blir stadig påpekt at Europa ligger etter. Dette er et marked Europa så langt har gått glipp av.  Da dette ble diskutert i HLG møtet, hadde Finland et interessant innlegg:

Given the rapid development of networks, devices, services, internet of things and big data, we see cloud computing as both a strategic and an operational issue, not only a communication policy issue, also an industrial and innovation policy issue. American companies are ahead in this development and we cannot afford to go into everlasting European discussions on data protection and privacy and other barriers. We need rapid, clear and forward looking decisions. We need a coherent promotion programme for SMEs to adopt cloud computing services. We also need piloting and test bed services for developers and researchers which may be hard to finance in the present situation.

Som sekretær og referent fulgte jeg nøye med da det finske innlegget ble fremført. Det var åpenbart nøye forberedt, slik vi ofte ser at det som fremføres i HLG ikke er basert på øyeblikkets inspirasjon, men på omhyggelige avklaringer hjemmefra. I lys av dette blir det finske innlegget ganske sterkt.

Tillit og sikkerhet
Det er åpenbart at dette må bli et sentralt tema. Vi fikk en opptakt i HLG-møtet gjennom diskusjonen av identification, authentication and electronic signatures. Forhold knyttet til internett som kritisk infrastruktur og behovet for bredt internasjonalt samarbeid for å hindre eller svare på ”cyber-attacs” blir stadig viktigere. Beskyttelse av barn og barns rolle på internett er også en viktig del i dette, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EN:PDF, (COM(2012) 196), European Strategy for a Better Internet for Children. De som tar bryet med å se nærmere på dette dokumentet vil registrere at det begrenser seg ikke til ”beskytt barna”, det har også omfattende betraktninger rundt barn og unge som aktive aktører og entreprenører.

Digital Single Market
Med det fokus Rådet har på behovet for ”å få orden på” Digital Single Market, må vi forvente at opphavsrett, tjenester, ikke minst TV og offentlige tjenester, på tvers av grenser, vi bli sentralt.

Det har vært en serie av ”communications” knyttet til dette:
·        COM(2011) 941 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:EN:PDF,  GREEN PAPERTowards an integrated European market for card, internet and mobile payments, 11.1.2012
·        COM(2011) 942 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF, A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services, 11.1.2012
·        COM(2012) 225http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf, A European Consumer Agenda - Boosting confidence and growth, 22.5.2012
·        COM(2011) 877 final, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/en.pdf, Amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information, 12.12.2011
·        COM(2012) 179,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:EN:PDF, A strategy for e-procurement, 20.4.2012
Det store spørsmålet er egentlig om en klarer å få til de store grepene knyttet til revisjon og forenkling/modernisering knyttet til opphavsrett.

Implementering
DAE fra 2010 hadde et helt kapittel om implementering. Mange har pekt på at den store forskjell mellom DAE og tidligere IKT-strategier har vært beslutningskraften i forhold til implementering.
Det er ingen tvil om at Scoreboard og viljen til å måle utvikling vil fortsette.
DAA, Digital Agenda Assembly har vært en suksess, ikke minst eksperimentene med aktiv bruk av sosiale medier og forsøkene på å nå utenfor den normale ”menighet” har lobbyister i Brussel. Her møter en ”stakeholders” de som i praksis kan bidra til at planene realiseres. Det er litt interessant at neste DAA skal arrangeres i Dublin, presidentlandet våren 2013. Danskene kunne nok ha ønsket noe lignende denne våren, uten å få gjennomslag. Hva skjer våren 2013, med Hellas som president? (Kanskje ikke i Athen?)
Gjennom fire år har jeg vært sekretær for High Level Group. Nå på slutten av min periode må jeg kunne tillate meg å si at diskusjonene på bakrommet om nytte og verdi an HLG har vært mange. I det siste er det nok et inntrykk at prestisjen for HLG er økende. Uten medlemslandenes aktive støtte blir ikke visjonene i DAE realisert. Men, og her kommer et hjertesukk fra meg, da må Kommisjonen være villig til å ta reelle diskusjoner med medlemslandene, åpne opp for å diskutere strategiske veivalg, saker under forberedelse, ikke bare presentere sakene når alle realiteter er besluttet.
Going Local er en ”oppfinnelse” etter at DAE ble laget. Det har også vært en suksess. Norge har vært i en lykkelig situasjon ved at Robert Madelin selv har kommet til Norge. GL-2012 er fortsatt under utvikling og Norge har fortsatt muligheter til å henge seg på.
Digital Champions: Det har vært en tung start. Landene henger seg på etter hvert og i en del land satses det.

Ny HoU for F1, Jobs and Growth
Head of Unit for C1, Ken Ducatel, min gamle enhet, er altså blitt ansvarlig for enheten for Cloud Computing, visstlok etter smigrende direkte forespørsel fra vice president Neelie Kroes, Vår nestleder, Miguel Gonzalez-Sancho har fungert siden april. Det er nå besluttet at Jörgen Gren, fra Sverige, blir ny leder. Han kommer fra tidligere C3, enheten for ”impact assessment” som ble nedlagt i forbindelse med omorganiseringen. (Noen har antydet at valget også kan ha sammenheng med at det er mange spanske HoU.) Mye tyder på at Jörgen kan bli veldig bra. Utfordringen er: Hvordan bygge konkret ”action” rundt IKT og ”growth and jobs”.

Hverdagsliv i Brussel
Så til slutt: Hvorfor kommer dette brevet så sent? Svar: Jeg har vært på sykehus, operert i ryggen, skiveutglidning. Det som skulle vært en rutineoperasjon, inn søndag, ut torsdag, ble til en langvarig sak med fire uker på ryggen. All verdens komplikasjoner, infeksjon, spinalvæske-lekkasje m.m. (Jeg har hatt litt ryggproblemer i mange år. For halvannet år siden fikk jeg en epidural-injeksjon som så ut til å løse alle problemer. Men så kom det igjen og jeg gikk til en sjekk. Spinalkirurgen anbefalte hasteoperasjon, akkurat da jeg skulle på ferie.) Ting går bedre nå, men det tar tid å få orden på sakene.) Dette har medført en rotete avslutning på min tid her nede og det liker jeg ikke noe særlig. Men akkurat nå er det viktigste å få orden på rygg og bevegelighet…

Nå er det ikke lenge igjen her nede. Litt vemodig, faktisk. Nå er flyttebil bestilt og planene for hjemreisen begynner å ta form. Jeg forstår det også slik at departementet er i full gang med å finne en erstatter i min stilling.

Jeg har planer om å klare et Brusselbrev 45 før jeg returnerer.

Hilsen Fred-Arne