onsdag 28. januar 2009

Brusselbrev 5 fra Fred-Arne

Hei alle sammen!
Denne mailen handler om:
· Jeg har besøkt det engelske IKT-departementet.
· UK arbeider med en ny nasjonal IKT-strategi – Digital Britain.
· Vår kommisær, Viviane Reding besøker World Economic Forum.
· ”Vi”, det vil si kommisjonen, EC, jobber med en ny IKT-strategi
· Fra livet i Brussel

Besøk til BERR, det engelske IKT-departementet
England har fått ny IKT-minister, Stephen Carter. (Oktober 2008)
BERR=Department for business, enterprise and regulatory reform.
(Så langt jeg forstår: tidligere DTI, Department for trade and industry.)
Departementet har syv! ministre. Sjefsminister er Lord Mandelson. (Mandelson har tittelen ”secretary of state”!) IKT-minister er Lord Stephen Carter. (http://www.berr.gov.uk/aboutus/ministerialteam/index.html)
(For de som er interessert i slikt: Engelske ministre må være parlamentsmedlemmer. For å bli ministre med fulle rettigheter/ansvarlighet for parlamentet må de adles hvis de ikke er parlamentsmedlemmer. Derfor ble både Mandelson og Carter adlet da de ble ministre.
For ekstra spesielt interesserte: http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Carter,_Baron_Carter_of_Barnes)
Stephen Carter ble minister for “Communications, Technology and Broadcasting”. Enda et interessant poeng: Kringkastings-avdelingen ligger fortsatt I kulturdepartementet, og det sies at den ble ikke flyttet for å unngå strid før OL 2012 i London. Ministeren har alså et departementsansvar for deler av to departementer. Carter var tidligere sjefsrådgiver for statsministeren. Han har vært Ofcopm-sjef (det engelse post og teletilsynet), sjef for telekomselskap og sjef for konsulentselskap. Som de sa i departementet: Den sterke faglige bakgrunnen er en betydelig styrke når han møter i telekom-rådet i EU.
Det er denne Lord Carter jeg tidligere har referert til som har satt i gang arbeidet med Digital Britain og som sier ting som nedenfor (The Times 7.12):
(Jeg er klar over at jeg har sitert dette tidligere, men sitatene er så gode.)
Its premise is simple: as the global recession bites, we need to nurture those parts of the economy that can generate the growth potential and jobs that we have got used to from the financial services sector.
A global recession is the time when the bold can help the innovations that will drive prosperity when the economic cycle turns, and where intelligent intervention from the Government can accelerate national competitive advantage.
As a country we will need to be both plumbers and poets. But we will need to be sure we can deliver the plumbing before celebrating or protecting the poetry.
Poeng for Norge: Det måtte da vært interessant for våre politikere å besøke Lord Carter. Se på konstruksjonen tele-kringkasting-IKT, den samme paraply som i DG INFSO her nede. Det gir bedre slagkraft og mindre fragmentering i IKT-politikken.
Digital Britain
14. januar var jeg på seminar I Westminster eForum om Digital Britain. Westminster eForum er en ganske fremstående lobbygruppe som ønsker å bidra til å sette den IKT-politiske dagsorden. (http://www.westminsterforumprojects.co.uk/eforum/default.aspx)
Det var ca 400 på seminaret og Lord Carter selv var der for å fortelle om Digital Britain.
I løpet av kort tid skal en foreløpig versjon av planen foreligge. Så skal det være en høringsrunde over noen måneder.
Ministerens inspirasjon kommer, etter hans eget utsagn, fra den franske IT-planen ”France Numérique2012” .
Det jeg kunne høre var hovedvekt på følgende:
· Bredbånd skal være en ”universal service” – det vil si noe alle har krav på tilgang til i hele landet.
· De er bekymret for den relativt lave ”take up” av elektroniske tjenester i befolkningen. (Til tross for veldig avanserte eGov-tjenester ligger ikke UK særlig over gjennomsnittet i EU.)
· Det settes fokus på innholdsindustrien. UK skal ha verdens beste IPR-system (altså system for å ivareta opphavsrett).

Det er det siste punktet som blir spennende. Jeg har sett dette tidligere: England vil beskytte sin innholdsindustri. De tror ikke det vil bli fart på innholdsproduksjonen uten veldig klare mekanismer som ivaretar rettighetshavernes interesser. Innholdsindustrien er en fremtidsindustri. (Det samme hører vi fra Frankrike: Ta vare på innholdsindustrien.) Den store bekymringen er all den ulovlige kopieringen.
I stor grad synes også dette å representere en beskyttelse og en konservering av tradisjonelle forretningsmodeller.

Det blir spennende å se hva som kommer. Jeg skal holde dere informert. Det ryktes at planen nå ligger hos statsministeren for klarering.

World Economic Forum
Vår kommissær, Viviane Reding, er invitert til Davos. Dette er en prioritert sak. En masse mennesker har bidratt til å arrangere og legge til rette for et stort antall (kanskje 20-25) møter med de virkelige toppene i verdens IKT-industri. Som de sier her nede: I løpet av 3-4 dager rekker hun over like mange som det ville ta tre måneders reising å få kontakt med. Det er ytterst spennende å se hvordan den globale IKT-dagsorden settes gjennom et slikt arrangement. Hun er utstyrt med bakgrunnsnotater og diskusjonspunkter for å lytte, for å orientere, for å påvirke. Kan slikt inspirere oss?

Ny IKT-strategi
”Alt” i den enheten jeg jobber i går nå på jobbe frem en ny IKT-strategi, å finne hva som skal være de prioriterte områdene i en slik strategi.
Det er interessant å merke seg hvor stor vekt det legges på å lytte til hva landene, nye-gamle, store-små, avanserte- mindre avanserte. Det legges også mye arbeid i oppsøkende virksomhet for å bistå de som av ulike grunne ikke ligger i første rekke. En ny strategi skal sette en dagsorden for hele bredden av medlemsland. Planen skal gi noe til alle. Som England sier: Vi skal måles med og konkurrere med USA, China, Korea, Japan, det er ikke interessant for oss å måles mot Bulgaria.

Skal en ny plan være et ”vegg-til-vegg-teppe” (Frankrikes plan har 156 innsatspunkter!) eller skal planen ha en enkel, overordnet ramme? Dette skal vi jobbe med de neste månedene.

Fra livet i Brussel
Det er betydelig kontakt mellom oss fra Norge driver IKT-relatert: Kasper Holand i delegasjonen, Espen Dennis Kristoffersen som driver med inkludering, Kjell Hansteen som driver med eGov, Kari Bjørke (fra NHD) som er i Enterprise og meg som er i en koordineringsenhet i INFSO. I forrige uke hadde vi fra FAD en kveld hvor fylkesmann Flæte som er ”hospitant” her nede også deltok. Det er viktig å utveksle erfaringer og oppdatere hverandre.
For øvrig: Jeg har nå min tredje sjef i enheten, ny permanent sjef kom etter jul. Engelskmann. Kommer fra kabinettet. Særdeles driftig.

Mange hilsener fra Fred-Arne

PS: Som før: For de som vil ut av listen er det bare å sende meg en mail. Brevene legges også på faobrusselblogg.blogspot.com.-------------------------------------------
> Fred Arne Odegaard "Lisbon Strategy and i2010" Directorate General Information Society and Media Office : BU25 01/142 European Commission _________________________________ Tel : +32 2 298 56 66 Fax : +32 2 296 17 80 e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu