søndag 8. januar 2012

36. Brusselbrev fra Fred-Arne (8.1.2012)

Hei!

Godt nytt år.

Brusselbrevene fortsetter. Nytt er at de nå skrives på min ny innkjøpte Mac. (MacBook Pro, 13,3”.) I julen falt jeg for fristelsen. Mine gamle PC’er ble tregere og tregere og forsøk på opprydning syntes ikke å hjelpe. Så nå er jeg under opplæring med meg selv og forsøker å håndtere nye verktøy. En av mine sønner uttalte at han var i tvil om jeg ville makte en slik omstilling og det trigget selvsagt lysten til å forsøke noe nytt. Men: Jeg har vært og er fortsatt særdeles kritisk til Apple’s anstrengelser for å skape en lukket verden, i motsetning til den åpenhet som Microsoft og PC-verdenen tross alt representerer. Derfor er det med litt blandede følelser jeg er i gang meg min nye Mac. Det er nesten så jeg svikter gamle idealer. Men jeg må jo innrømme at mange ting er både elegante og lettvinte.

Mitt første Brusselbrev i det nye året skal handle om følgende:

· Kommissær Kroes er aktiv på sosiale medier
· Kommissær Kroes snakker om copyright og omsorg for artistene
· Vi venter på en communication om eCommerce
· Arbeidet vil begynne med en revidert Digital Agenda
· I DG INFSO akkurat nå
· Livet i Brussel og belgisk politikk

Kommissær Kroes er aktiv på sosiale medier
Det er et betydelig apparat knyttet til kommissærens aktiviteter og deltakelse på sosiale nett. Hun har selvsagt sin egen hjemmeside, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/,
sine jevnlige bidrag på Twitter, @NeelieKroesEU og jevnlige blogginnlegg http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/.
På hjemmesiden er det link til oppdaterte taler.

Hennes siste tweets når jeg skriver dette, er
· Why it pays to be open source.mp/yWHZZdWhy, it pays to be open srce.mp/yWHZZd
· Every car digital? In-car internet 'to become norm'? ow.ly/8k7kM

Jeg var lenge skeptisk til twitter. Korte setninger om hvor folk er eller hva de driver meg har jeg begrenset sans for. Nå ser vi at Twitter mer og mer inneholder referanser til artikler som avsenderen finner interessante. Da blir poenget å følge de twitrerne som kommer opp med interessante referanser. Jeg anbefaler å følge Gudmund Hernes, @gudmundh. Vår ofte siterte generaldirektør, Robert Madelin, er også interessant å følge, @eurohumph.

Mme Kroes har også en blogg som det er verd å se på, http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/. Hennes siste blogg-innlegg er om mediesituasjonen i Ungarn, ett nyttårsbudskap om tre ting hun lærte i 2011 og en referanse til en liste med anbefalte bøker. Hun er ganske kraftfull i sin kritikk av ny lovgivning i Ungarn. Hennes tre lærdommer fra 2011 gjelder unge europeiske entreprenører, hvordan IKT kan gjøre folks liv bedre og om hva hun har sett av innovativ IKT bruk rundt i verden. Nyttårsbudskapet er en video på fem minutter. Blogginnlegget med referanser til aktuelle bøker er veldig bra.

Grunnen til at jeg tar opp dette punktet, er at jeg i julen (den som leter, han finner – noe annet!) fant frem et gamle notat fra min tid i KD hvor jeg foreslo at statsråd Hernes burde få sin egen, offisielle epostkasse for å skape en mer aktiv dialog. Notatet er fra 1994. Det er morsomt å lese de påskrevne (kritiske, tvilende) merknadene fra mine sjefer i departementet. Hernes’ kommentar til meg var: ”Fred-Arne – Kan vi ta en prat om dette?” (Det ble ingen epostkasse for Hernes den gang, men notatet med påtegninger er morsom lesning. Kanskje jeg kan scanne og offentliggjøre det en dag…)

Kommissær Kroes snakker om copyright og omsorg for artistene
Det er mye diskusjon om opphavsrett, ikke minst i lys av Rådets ønske om en ”roadmap” for Digital Single Market. 19. November holdt Neelie Kroes en tale i Forum d’Avignon, ”Who feeds the artist.” (Forum d’Avignon, http://www.forum-avignon.org/en, The international meetings of culture, economy and media har jeg aldri hørt om før, men av hjemmesiden ser det ut til å være en aktiv møteplass for kultursektoren.) Kroes’ tale finnes her: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/777&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

Hennes poeng er: Europa har mye å være stolt av på kultursiden. Siste Oscar for beste film var europeisk. Syv av de ti siste nobelprisvinnerne i litteratur ”er fra EU”. Det bestselgende musikkalbum i USA i 2011 er fra Europa. Men: 97,5% av kunstnerne får mindre enn 1000 € pr måned fra ”the collecting societies”. Vi må se på mer enn copyright-lovene, sett artisten i sentrum. Vi må få en ”smarter legislation”. Fornyelse ødelegges av stivbent lovgivning fra ”pre-digital area”. Ett eksempel fra EUs lovgivning: Papirbøker nyter godt av lavere moms i mange land, men EU-lovgivning gjør det ikke mulig å sikre lavere moms på eBooks. Hun peker også på at IKT kan hjelpe. Registre kan gi bedre oversikt over rettighetshavere.

Kroes’ taler anbefales. Her finnes ofte interessante referanser til hva som er aktuelle IKT-politiske utfordringer. 12 desember holdt hun en tale om ”Data is the new gold”, der hun tar opp den nye Open Data Package , http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm, om revidering av PSI, Public Sector Information-regimet. Hovedpoenget er stadig at det ligger et betydelig økonomisk potensiale i tilgang til og bruk av informasjon fra offentlig sektor.

Se også denne talen om ”no disconnect strategy” http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/873&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. Kroes ønsker ikke europeiske initiativ for å stanse bruk av sosiale medier under demonstrasjoner, lokale ”oppstander” og lignende, slik mange har ønsket. Det er mye politisk uenighet om substansen i denne talen!

Jeg tok forleden ut en list e over aktuelle taler og nyhetsoppslag som gjengitt nedenfor. Listen inneholder mange aktuelle referanser til INFSO-aktiviteter i forrige måned., for eksempel utnevnelsen av tidligere forsvarsminister i Tyskland, ”Karl-Theodor zu Guttenberg invited by Kroes to promote internet freedom globally”.

Digital Agenda: EU Telecoms Council: expected decision on radio spectrum to open the way for growth in the sector

European Commission officials visit member states to present the Digital Agenda for Europe

Data is the new gold Opening Remarks, Press Conference on Open Data Strategy Brussels, 12th December 2011

Using technology to support freedom Press conference on "No disconnect Strategy"

Digital Agenda: Commission's Open Data Strategy, Questions & answers

Digital Agenda: Turning government data into gold

Digital Agenda: Karl-Theodor zu Guttenberg invited by Kroes to promote internet freedom globally

Commission consults on review of current regime for technology transfer agreements

FET Proactive Information Day on ICT FP7 Call 9

World Demographic & Ageing Forum

EU Telecoms Council decision on radio spectrum opens the way for growth in the sector

Industry calls for true Digital Single Market in recommendations on European Cloud Strategy

6th European eAccessibility Forum: eAccessibility at the core of information systems

Digital Agenda: Commission consults on massive expansion of LED lighting in EuropeVi venter på en Communication om eCommerce
Den skal komme 11 januar. Det har vært betydelig spenning knyttet til hvor langt den vil gå. Denne Communication ser ut til å være svaret på Rådets bestilling av en Roadmap om Digitial Single Market. Sentrale temaer er: Forbrukertillit, -rettigheter og –beskyttelse knyttet til elektronisk handel over nett, kostnader og risiko knyttet til fragmentert regelverk i 27 EU-land, ebøker og moms, offentlige data, medisinsalg over nett. Jeg har før fortalt om spenninger mellom DG INFSO og DG MARKT i dette arbeidet. Nå ser det ut til å ha roet seg.

Arbeidet vil begynne med en revidert Digital Agenda
Ved utgangen av 2012 vil 50% av tiltakene i DAE være gjennomført. Nå er tiden for å se fremover. Hvordan skal en arbeide videre? Hva skal de sentrale temaene være i det videre arbeid?

For tiden er bredbånd, ehelse, egovernment, trygghet på nett blant de mest aktuelle temaene som får politiske oppmerksomhet. Andre viktige områder som ikke får så mye politisk oppmerksomhet, er standardisering, interoperabilitet, sikkerhet og sårbarhet og grønn IKT. Sentrale temaer som vi ser stadig oftere er cloud computing,, åpne data, entreprenørskap, forskning og Horizon 2020 (det nye forskningsprogrammet).

Det er på ingen måter klart hvordan arbeidet fremover blir, men det antas at mye bør være klart frem mot Digital Agenda Assembly i juni. Det vil uten tvil være slik at den økonomiske krisen i Europa vil prege mye av arbeidet. Økonomisk vekst er kjernepunktet i alle sammenhenger.

I DG INFSO akkurat nå
Tre ting er i fokus i DG INFSO akkurat nå:
· Planlagte reorganiseringer og innstramninger
· Implementering av Horizon 2020, forskningsprogrammet for neste periode
· Videreutvikling av Digital Agenda

Som jeg fortalte før jul, er det arbeid på gang med innstramninger, nedbemanning og omorganisering av DG INFSO. Mye av forskningsorganiseringen skal ut i en ”agency” eller et direktorat. Et nytt ”office” for administrative tjenester skal opprettes og det som blir igjen av selve DG INFSO skal nok omorganiseres. I løpet av de neste to år blir det store forandringer og det vil nok bli en del uro knyttet til det. Vi ser at fagforeningene for tiden er i angrepsposisjon.

Omorganiseringen av DG INFSO knyttes til det nye forskningsprogrammet Horizon 2020, som dere finner mer om her: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_808_final.pdf. Se også kommentarer her: http://innovationpartnerships.blogactiv.eu/2011/11/30/horizon-2020-e80-billion-investment-in-research-an-innovation-to-boost-growth-and-jobs/

Noen av poengene med Horizon 2020 er å gjøre innovasjon mer sentralt i programmet og sikre at forskningen står ”nærmere samfunnet” i den forstand at målet med forskningen er ”tackling societal challenges”. (Dette var noe av det Robert Madelin la vekt på i samtalene med statsråd Aasrud i september.) Eksempler på ”samfunnsutfordringer”: helse, ageing, energy efficiency, low carbon economy, safety and security, smart growth.

På mange måter ser vi tydeligere og tydeligere hvordan den europeiske krisen nå slår inn i kommisjonshverdagen.

Videreutvikling av Digital agenda har jeg kommentert over.

Brusselliv og belgisk politikk
Jeg hører til de som alltid er nysgjerrig når brannbiler, ambulanser og politibiler rykker ut. Forleden fikk vi oppleve alle utrykningsetater på plass i nabohuset. Først ambulansen. (Fulle sirener.) Noen var åpenbart syke i nabohusets tredje etasje. Fra vår leilighet i femte etasje hadde jeg god oversikt. Ambulansepersonellet holdt på lenge. Så kommer to politibiler. Så kommer brannbilen. Brannfolkene opp i leiligheten for å granske. Etter en lang stund kommer stigen opp, stuevinduet åpnes og en slags båt heises opp og tas inn gjennom vinduet. Etter hvert blir båren med den syke lagt oppi ”båten” og det hele heises ned. Dette er åpenbart måten en må gjøre det på her nede fordi trappeløpene er for trange. Alt dette tar tid. Fire biler og 10-15 personer engasjert! En spennende kveld.

Det ble altså ny regjering i Belgia før jul, bare et par dager etter at et av rating-instituttene hadde senket Belgias kredittvurdering. Da var det åpenbart at noen forsto konsekvensene av det politiske spillet. Akkurat nå foregår en diskusjon mellom den belgiske finansministeren og kommisjonen om å fryse utgifter på 1.3 mrd € fordi beregningen av underskuddet i budsjettet har vært for optimistiske. Så de belgiske problemene er ikke over.

Englands forhold til unionen: Før jul fikk jeg klare meldinger om ”embarassment” fra engelske kolleger i forhold til den engelske statsministerens konklusjoner på siste toppmøte.

Fildeling er blitt religion. Se på disse to lenkene: http://www.bbc.co.uk/news/technology-16424659
http://www.ecrans.fr/Au-nom-du-peer-du-file-et-du-saint,13824.html
Svenske myndigheter har akseptert å registrere Kopimismen som religiøst samfunn i Sverige. ”The Church of Kopimism claims that "kopyacting" - sharing information through copying - is akin to a religious service. The "spiritual leader" of the church said recognition was a "large step".” Dette er omtalt i lenkene til BBC og Liberation. Merk overskriften i Liberation: ”Au nom du peer, du file et du saint partage.”


Hilsen Fred-Arne

-------------------------------------------
Fred Arne Odegaard
"Digital Agenda : Policy Coordination"
Directorate General Information Society and Media
Office : BU25 01/148
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu