tirsdag 27. april 2010

18. Brusselbrev fra Fred-Arne (27.4.10)

Hei!

På programmet denne gang:

• Vi venter på Digital Agenda for Europa.
• Vår generaldirektør, Fabio Colasanti er gått av
• Ny generaldirektør, Robert Madelin
• Telekom-ministermøtet i Granada ble til en videokonferanse
• Besøk av nobelprisvinner i fysikk
• Vi nærmer oss WCIT2010 i Amsterdam
• To nye år i Brussel
• Ny regjering i Belgia

Nå går det virkelig mot sommer i Brussel. Stadig flere dager med over tyve grader og strålende sol. På markedet får vi nå også belgiske jordbær, i tillegg til de billigere spanske. Eksempel: En kasse spanske, 2,5 kg, koster ca 5 Euro, 40 kr. Men de belgiske er nok bedre og litt dyrere. Brussels haver og parkanlegg blomstrer, med tulipaner og roser. Det er ganske utrolig hvor mye penger og arbeid som legges i blomster og parker her i Brussel.

Digital agenda for Europe
Vi venter fortsatt på det som nå ser ut til å hete Digital Agenda for Europe. Stadig nye revisjoner sendes rundt i det store systemet og skal ha godkjennelse fra ”sec gen”, et slags statsministerens kontor og alle DG’ene som har spesielle interesser i ivareta. En tidlig utgave er nå lagt ut på nett i Frankrike og er spredt også i det norske miljøet.

En håper fortsatt at strategien skal komme før WCIT i Amsterdam, 25 mai hvor vi regner med at Neelie Kroes, den nye kommissæren, skal presentere den for et internasjonalt publikum. Først ventet vi den i slutten av april, så ble det 12. mai. Nå går det mot 19 mai.

Når det gjelder innholdet, er det utfordringer på mange områder. Jeg kan selvsagt ikke si noe om hvilke initiativ og løsninger som foreslås, men jeg kan referere fokusområder, slik de omtales av visepresidenten (kommissæren) sier i hennes taler.

Hovedutfordringen, slik den omtales i de fleste sammenhenger, er behovet for investeringer i høyhastighets bredbånd. Her henger Europa etter land som Korea og Japan. Gjennom lang tid er det argumentert for den nære sammenhengen mellom utbygging av bredbånd og økonomisk vekst.

Den andre store utfordringer er problemene knyttet til at vi har et europeisk indre marked for varer og til en viss grad tjenester, men vi mangler et ’online single market’. Du kan enkelt kjøpe CD’er og DVD’er i de fleste land, men det er ofte faktisk lettere å skaffe de digitale produktene over nettet gjennom piratnettsteder enn gjennom lovlige kanaler.

En tredje utfordring er knyttet til mangelen på digital kompetanse, både på alminnelige brukere og på profesjonelt nivå. Skal IKT bidra til økonomisk vekst, er mangelen på fagfolk er konkret hindring.

Et fjerde sett av utfordringer er knyttet til samfunnsmessig utnyttelse av IKT: offentlige tjenester, ehelse, tilgang til offentlig informasjon, bærekraftig utvikling og lavere utslipp av klimagasser,

Femte områder tillit og sikkerhet. Utviklingen av tjenester over nett er helt avhengig av mer tillit og bedre sikkerhet.

Som jeg har nevnt tidligere, er det stor spenning knyttet til standarder og åpenhet på bakgrunn av kommissærens arbeid med disse spørsmålene som konkurransekommissær.

For tiden er det mye som tyder på at spørsmålene knyttet til indre marked, digitalt innhold og opphavsrett er det vanskeligste. Det andre vanskelige punktet kan se ut til å være offentlige investeringer knyttet til utbygging av bredbånd med høye hastigheter, 50-100 Mbps.

Fabio Colasanti går av
Den mektige generaldirektøren i INFSO, Fabio Colasanti gikk av med pensjon 31 mars. Hans avgang ble utsatt flere ganger. Det er jo slik at alle ledere i kommisjonen sirkulerer. Etter 5-7 år i stillinger som Head of Unit, Director eller generaldirektør må de flytte på seg. I tillegg er enkelte rådgiverstillinger definert som så følsomme at de er pålagt flytteplikt. Bakgrunnen for dette er å sikre åpenhet, uavhengighet og ubestikkelighet.

Men Colasanti er ikke pensjonist lenge. Allerede fra 1 april er han på plass som president i IIC, International Institute of Communications, http://www.iicom.org/. Hva er IIC?
”The IIC is an independent, non-profit, dynamically-engaged forum for industry, government and academia to analyse and debate trends in communications, including the Internet, telecommunications, broadcasting, print and new media and their impact on society.”

Noen har kommentert hvordan han dagen etter han går av som generaldirektør er på plass i en interesseorganisasjon/lobbyorganisasjon på telekom-området, et av DG INFSOs viktigste områder. Noen snakker om at dette viser hvor opptatt Colasanti har vært av telekomområdet. (Nå er jeg veldig forsiktig…)

Ny generaldirektøri INFSO, Robert Madelin
Ny generaldirektør kom på plass på rekordtid. (Normalt tar vissnok slike utnevnelser lang tid, og går inn i omfattende rokeringer, men altså ikke denne gangen offentlige utlysninger. Denne gangen var det en ren forflytning, en nokså uvanlig fremgangsmåte sett med norske øyne. (Noen rykter sier også at han ikke var førstevalget…) Han kommer fra DG-stillingen i SANCO, DG for helse og forbrukerspørsmål. Han er engelsk og har hatt første del av sin karriere i det engelske næringsdepartementet. I 1993-97 var han Deputy Head of Cabinet for Sir Leon (nå Lord) Brittan, visepresident i European Commission. Det sies at han er tydelig og beslutningsdyktig og at han har gått inn i sluttfasen av arbeidet med Digital Agenda med besluttsomhet og evne til å ’skjære igjennom’ i forhold til alle de kryssende interessene som nå gjør seg gjeldende. Han har sin utdannelse fra Oxford og Paris. (Fortsatt heter vi DG INFSO, men Neelie Kroes omtales som Commissioner/Vice President for Digital Agenda.)

Telekom-ministermøtet i Granada ble en videokonferanse
Det spanske presidentskapet hadde lagt opp til storslagent uformell ministerkonferanse i Granada. Men den ble borte i askeskyen og erstattet med en ganske primitiv videokonferanse, hvor også den norske statsråden fikk være med og fikk sine tre minutter. Det spennende med denne konferansen for en lærling som meg, var å se på forberedelsene. Spanjolene hadde (fått) laget et ganske omfattende strategidokument og sto også bak The Granada Declaration. Granada-deklarasjonen ble forberedt gjennom to ’sherpa-møter’ i Brussel. Denne Granada-deklarasjonen reflekterer en del av visjonene som også ligger til grunn for Digital Agenda. Det måtte altså to møter til for å få frem en deklarasjon som alle landene kunne akseptere. Lojalitet og diskresjon gjør at jeg må være ganske generell i min omtale av denne prosessen. Det var veldig spennende å se hvordan landene kastet frem mer eller mindre gjennomtenkte forslag som ble veiet og vurdert. Og her betydde ’kjøttvekten’ ganske mye. Når store, tunge land ristet på hodet, ja så falt forslagene. I mer uformelle sammenhenger er det mange spennende ting å referere fra disse prosessene. Det er jo ikke så veldig forskjellig fra kjøpslåing hjemme når vi lurer på om finansdepartementet kan godta en formulering, men det blir litt annerledes når det faktisk er 27+ land som er med og bestemmer. Et annet interessant poeng er at Norge, utenforlandet, faktisk også blir lyttet til. Også Sveits ble med i vurderingene. Jeg må også si at vår HoU, min sjef, som ledet disse møtene, turnerte de enkelte forslag og vurderinger uhyre elegant. Jeg var mektig imponert.

Besøk av nobelprisvinner i fysikk
Faglig oppdatering er en alvorlig ting i kommisjonen. Vi må alle, også nasjonale eksperter, lage vår årlige etterutdanningsplan. Hver uke kommer det itlbud om kurs og seminarer som en kan melde seg på. For noen uker siden var det besøk av William D Phillips, nobelprisvinner i fysikk. Hans tema: Time and Einstein in the 21st century. Bilder fra forelesningen finnes her: http://ki-gallery.be.

Hans tema: hvordan måle tiden nøyaktig. Ved å kjøle ned molekyler mot det absolutte nullpunkt, kan nøyaktigheten bedres. Nå har de klokker med avvik ned mot 1 sek på 100 mill år! Nøyaktige klokker er helt avgjørende for eksempel ved GPS-posisjonering. Kjempespennende og levende forelesning for et par hundre mennesker. Han er knyttet til det amerikanske standardiseringsinstituttet, se www.nist.gov. Han hadde massevis av artige eksperimenter med flytende nitrogen. Ganske utrolig hvordan han klarte å levendegjøre et veldig teoretisk og innfløkt tema. Forelesningen skal etter hvert legges ut på nettet.

Vi nærmer og WCIT2010 i Amsterdam
Jeg har tidligere fortalt at 25-28 mai arrangeres en verdenskonferanse om IKT i Amsterdam med massevis av kjente navn på foredragslisten. Se nærmere informasjon her: www.wcit2010.org. Her skal altså vår kommissær legge frem Digital Agenda for Europe. Her har jeg faktisk litt ansvar for koordinering av samarbeidet mellom konferanseledelsen og kommisjonen, siden kommisjonen er sponsor. Oppgaven akkurat nå er å bidra litt til kommissærens tale. (Hun har egen profesjonell taleskriver.)

To nye år i Brussel
Nå er da papirene på plass, slik at både kommisjonen og departementet hjemme er enige om at jeg skal fortsette her nede i to år til, altså frem til 1 november 2012. Jeg synes fortsatt dette arbeidet er ganske spennende og jeg lærer nye ting hele tiden. En annen ting er at jeg omsider har begynt på franskkurs. To morgener pr uke og en del av mitt ’training map’ dette året. Vi startet med en lærer som vel var rimelig flink. Men etter noen uker var det vissnok noen som klaget og vi fikk faktisk ny lærer, et ’fyrverkeri’ som er veldig engasjerende. Gøy!

Ny regjering i Belgia
Som dere sikkert har fått med dere, har regjeringen gått av. Årsak: Uenighet knyttet til den språklige balansen mellom fransktalende og flamsktalende. Alle en snakker med her nede forteller hvor komplisert belgisk politikk er og jeg skal ikke forsøke å forklare noe jeg ikke har full oversikt over. Hovedårsaken til regjeringskrisen nå er (slik jeg har fått det forklart av belgiske venner og vår norske ekspert, Kjell Hansteen) er følgende: Landet har tre regioner: Flandern, Wallonia og Brussel. Brussel er offisielt tospråklig, Flandern nederlandsk og Wallonia fransk. Men så er det noen kommuner rundt Brussel som egentlig ligger i Flandern, men som har fått en midlertidig status som tospråklige. Denne tospråkligheten gir de fransktalende i disse områdene anledning til å stemme på fransktalende kandidater ved valg. Men dette er altså en midlertidig ordning som er ment å opphøre en eller annen gang. Nå mener ett av partiene i regjeringskoalisjonen, ’Liberal Party Open VLD, at denne normaliseringsprosessen (at de skal bli rent flamske, ettspråklige og miste retten til å stemme på franske kandidater ved valg) går for sakte. De vil ha en løsning. Og dette skjer noen måneder før Belgia skal ha formannskapet i EU, de skal trolig ha valg midt i juni, men får kanskje ikke noen regjering innen den tid. Det betyr forretningsministerium både i Belgia og kanskje i EU i en veldig viktig periode.

Jeg skjønner etter hvert hvor viktig språk er. Min belgiske venn her nede sier at han slett ikke føler seg som belgier! (Han er fransktalende. Hans kone er engelsk og hun blir irritert på denne kranglingen.) Belgia ble etablert i 1830. I starten var fransk det dominerende språk i administrasjon og militære. Det fortelles at under første verdenskrig mistet mange flamsk-talende militære livet ford de ikke forsto kommandoer gitt på fransk. Det fortelles videre at en stor togulykke for noen år siden kunne vært unngått hvis den flamsktalende som mottok beskjed på fransk om at en ulykke kunne skje om ikke strømmen ble slått av ikke forsto eller ville forstå, siden beskjeden ble gitt på feil språk. Våre små språklige debatter i Norge blir som små krusninger i forhold til stormkastene her nede. Jeg er fast bestemt på å lære mer om dette. På Wikipedia (engelsk) finnes, som vanlig, masse artikler om dette. (Oppslag på Wikipedia: Brussels-HalleVillevoorde; (dagens tema), Political Parties in Belgium; Belgium osv)

Nok for denne gang. Neste brev skal nok gi en mer fyldig innføring i Digital Agenda for Europe.

Hilsen Fred-Arne


-------------------------------------------
Fred Arne Odegaard
"Lisbon Strategy and i2010"
Directorate General Information Society and Media
Office : BU25 01/180
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu