tirsdag 22. november 2011

35. Brusselbrev fra Fred-Arne (22.11.2011)

Hei!
Livet i kommisjonen går videre, til tross for kriser på alle nivåer og alle fronter.
På agendaen denne gang:
• Belgia
• Europa i krise
• Siste fra Robert Madelin’s blogg
• Sosiale medier i DG INFSO
• Mer om hovedsakene i DG INFSO akkurat nå

Belgia
Jeg hadde håpet og regnet med at jeg i dette Brusselbrevet skulle kunne skrive om at endelig var en ny regjering på plass i Belgia. De har altså forhandlet seg frem til enighet om de store problemene knyttet til fordeling av oppgaver mellom nasjonalt nivå, regionalt nivå og ”communauté” – språknivået. Nå var de i gang med budsjettforhandlinger. Ingen regjering kunne utnevnes som ikke på forhånd hadde en enighet om nødvendige innsparinger og balansert budsjett. De var åtte partier som forhandlet om statsreformen. Så ble de to grønne partiene (som kjent er det to av alt, to sosialistpartier, to liberale, to grønne, to kristeligdemokrater, pluss det ene nasjonalistpartiet i Flandern). ”Alle” trodde de var dømt til å bli enige. De kunne rett og slett ikke gå fra hverandre nå, i lys av den store statsgjelden og frykten for økte renter hvis uroen økte.

Men så er de altså ikke blitt enige. De liberale kan ikke akseptere de siste forslagene fra di Rupo (sosialist, Wallonia). I går (mandag) dro di Rupo til kongen og ba om å bli løst fra sitt verv som ”formateur”. Kongen har foreløpig ikke akseptert at han går. En vet ikke riktig om dette er å spille ”krisekortet” (igjen – han har gjort det en gang før) eller om han faktisk gir opp. Egentlig ikke rart om han gir opp. Forhandlingene har tydeligvis gått døgnet rundt de siste ukene.
Nå spekuleres det på hva neste trekk blir. Finner de igjen et kompromiss? Blir det nyvalg? Finner de en ny forhandler? Går oppgaven til den sittende statsministeren (Leterme, som er blitt sjef for OECD og skal tiltre der så snart det er blitt en regjering i Belgia.) Er dette det endelige farvel før landet deles? Mulighetene er mange.

For en expat er det litt overraskende hvor lite diskusjonen i korridorene går på disse forholdene. Lørdag var vi i et ”belgisk” familieselskap. En godt voksen dame, wallonsk, fortalte at hun hadde gått på skole i Flandern og hun hadde fortsatt mange flamske venner. Hun omtalte ”flamske venner” nesten på samme måte som en del hjemme snakker om sine ”islamske venner”. Dette landet er virkelig delt.

Europa i krise
I sitt sluttinnlegg i ”State of the Union”-debatten i EP (Parlamentet) hadde Barroso flere kommentarer hvor han forsøkte å sette ting på plass. Jeg synes fortsatt referatene i norske medier fra det som foregår er ganske tynne, så her kommer noen utvalgte sitater som viser litt mer av hvilken kamp som egentlig foregår.
Han starter sluttinnlegget med å lange ut mot en britisk nasjonalist. Noen utvalgte, litt løsrevne, sitater (litt sært språk, for det er trolig oversatt direkte fra fransk):

“...if you want your country to leave the European Union say it in London, try to get it in your country but … not here because so far as we know your institutions, your country wants to remain in the European Union.”

“...If Britain believes that it can [be outside the Union], because of the past empire or because of its dimension, defend its interest in the world alone: try to get that point across in your country. “

“But I think that the majority here believes ... to protect our interest, to defend our values in the world of globalisation, to speak with one voice with our American friends or with China and Russia ... we need a stronger European Union, and this stronger European Union is the way to reinforce also our countries, the countries we represent around this house. “

“This point is very important. This is a point of substance apart from the other more funny part: ... how we build the European Union? Are we going to build the European Union against each other or with each other?"

Så går han over til en appell om et mer samlet Europa:

“How we build the European Union? Are we going to build the European Union against each other or with each other? That is why I welcome this message of support from the most important political forces here and the consensus expressed.”

“That is why I really believe that some difficulties that were expressed here or there - some of you said today “Yes but”. Please, among pro-Europeans, don’t say the “but”, say just “yes”. You don’t say to your loved one’s, your wife or your girlfriend, your husband or your boyfriend, you don’t say “I love you but”. You say “I love you, I support you” and we need your support to make Europe stronger.”

Så forsøker han å henge bjella på katten. Hvem er å klandre?

“Because the real problem of Europe is, as I also said, is a problem of confidence and let’s be completely clear – the problems we have in Europe today do not come because of the European institutions. The problems that we have in Europe today come because of narrow national interests that have avoided the European project to go forward.”

Så forsvarer han Kommisjonen:

“So I say to those of you that criticise me or the Commission - we are ready to accept all your criticisms, but the Commission is proud of the work it has achieved. We have not only today made a speech; we have put forward a programme with proposals. Everything I said last year in the European State of the Union, I checked – we have delivered. Every proposal I made today to you we will deliver and we need your support and not your doubts and your scepticism. That is very important today, because we need to build this stronger support for a stronger Europe in a spirit of confidence.”

Og igjen et forsøk på å si noe om hva som har sviktet:

“And so when we speak about Europe we have to be clear what we mean by Europe. Because this is one of the problems in terms of the scepticism in Europe. Some people say Europe does not deliver. Let’s put it frankly – is this Europe that does not deliver, or some governments that do not deliver? This is the real question in terms of the European Union.”

Jeg synes disse sitatene gir et godt bilde av den kampen som foregår: Engelske euroskeptikere. Forsvar for hva han og Kommisjonen har levert. Forsiktig markering av hvor problemet egentlig ligger: Noen land har jukset.

Talen finnes her: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/612

Siste fra Robert Madelin’s blogg
Generaldirektøen er ikke like aktiv på sin blogg som han var. For tiden er han mer opptatt av Twitter: Follow me on Twitter http://twitter.com/eurohumph @eurohumph. (Jeg twitrer litt på @Fredarne.)

Jeg har tidligere fortalt at han for å skape ny dynamikk er mer opptatt av å flytte på folk enn å endre strukturene og omorganisere. Som kjent har alle ledere flytteplikt, normalt maks fem år i en lederjobb. Men også funksjonærer oppfordres til å flytte på seg. I et av de siste blogginnleggene argumenterer han for å flytte på seg:

“Many people think that careers should follow an upward trajectory. In reality, the majority of jobs moves don’t involve a promotion. Most successful careers – those with maximum satisfaction but also those with success – involve a mix of lateral and upward movement. People who stay in one function or one industry may move up quickly in the beginning of their careers but often reach a ceiling later when they become too specialized. Don’t be overly focused on a promotion as your next career move. It’s easy to be distracted by a better title, more direct reports, or other trappings, but focus on the long-term. Ask yourself whether a promotion will give you the skills and experience you need and whether a move to a different part of the organization may serve you better.”

Et viktig poeng for å forstå arbeidsforholdene i Kommisjonen er følgende: Lønn og stilling følger ikke hverandre. Om man rykker oppover i hierarkiet, til head of unit, til direktør, til generaldirektør, så endres ikke lønnen. Lønnsreguleringer foregår helt uavhengig av forfremmelser. Saksbehandlere har ikke sjelden høyere lønn enn ledere høyt oppe i hierarkiet. Lønnsstigen har 16 trinn. Ingen egne lønnsavtaler for topplederne. Hvert år foregår ”poenggivning” og vurderinger som gir grunnlag for opprykk på lønnsstigen. Denne prosessen er veldig omfattende, tidkrevende og ofte ganske ”betent”. (Mer betent enn hjemme, tror jeg…) Veldig unge ledere er sjelden. Visse lønnstrinn kreves for å kunne gå inn i ulike lederstillinger.

Sosiale medier i DG INFSO
Kommisjonen som helhet beveger seg meget sakte i bruken av sosiale medier. Frykten er stor for at folk generelt skal gå ut og blogge og twitre om interne forhold. Nylig fikk vi klare retningslinder for DG HR (tidligere DG ADMIN). Men i DG INFSO har Robert Madelin inntatt enn mer dristig holdning. Som fortalt mange ganger, så både blogger og twitrer han og han er på Facebook.

Det er satt i gang en rekke aktiviteter for å komme videre. Under Digital Assembly i juni i år foregikk mye eksperimentering. Nå vurderes nye saksbehandlingssystemer som skal omfatte elementer fra og kobling mot sosiale medier.

I går hadde vi en workshop om bruk av sosiale medier for å stimulere til mer aktiv realisering av tiltakene i Digital Agenda. I sin innledning snakket Robert Madelin om at vi hadde ”licence to experiment”. Det skal utvises stor tålmodighet i prosessen. Ingen umiddelbare krav til ”payoff”. Et viktig element er å få med ”the non believers”. Viktig å overkomme frykt og skape ”confidence”i forhold til å forsøke. Det må skapes ”best practice” eksepmpler.

Det er ganske utrolig hvilken inspirasjon som ligger i at generaldirektøren selv både blogger og twitrer.

Bruken av sosiale medier retter seg både mot det indre liv og mot ”stakeholders”. Forholdet til stakeholders er trolig viktigst. Hvordan skape en bred bevegelse for å ta tak i og gjøre noe i forhold til Digital Agenda.

Mer om hovedsakene i DG INFSO akkurat nå
Det var meningen at dette skulle bli et litt mer faglig brev om hovedsakene våre nå. I forrige brev listet jeg opp en del ting som er sentrale på vår dagsorden. Men nå er dette brevet allerede blitt så langt at jeg får utsette til neste runde å snakke om eCommerce, cloud, bredbånd, IPR, PSI osv osv.

Som dere forstår: livet i Brussel og i Kommisjonen er fortsatt spennende for en godt voksen mann, nå etter tre år i Europas hovedstad med ”one more year to go”.

Hilsen Fred-Arne

-------------------------------------------
Fred Arne Odegaard
"Digital Agenda: Policy Co-ordination"
Directorate General Information Society and Media
Office : BU25 01/148
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu

Twitter: @Fredarne

1 kommentar:

Tobias Brox sa...

Jeg antar "en britisk nasjonalist" er Nigel Farage?