søndag 16. mars 2014

Nye Brusselbrev 4 fra Fred-Arne 16.3.2914

Nye Brusselbrev 4 fra Fred-Arne 16.3.2014

IoT - Internet of Things - En ny IKT-bølge ruller inn?


·         IoT handler om å knytte ”ting” sammen - sensorer og datamaskiner

o   Informasjon om - kontroll av trafikk, transport, energi, vann, helse, sikkerhet, handel, utslipp, forurensning

·         Cisco ser for seg 50 milliarder enheter knyttet sammen på Internett innen 2020, (Gartner spår 25 mrd, Morgan Stanley spår 75 mrd).

·         IoT skaper nye utfordringer for sikkerhet og personvern

·         Men IoT skaper også nye muligheter for økonomisk vekst, nye arbeidsplasser, nye industrier - og løsninger som kan redde liv og gi bedre liv

·         Fra “5th Annual Internet of Things European Summit”, Brussel, 2-3 mars 2014 

Uttrykket ”Internet of Things” ble skapt i 1999 av Kevin Ashton, en britisk IKT-pionér tilknyttet MIT, USA. Uttrykket har særlig vært knyttet til behovet for nytt, mer omfattende adressesystem for Internett.  Det ble etter hvert klart at det opprinnelige adressesystemet for Internett, som ga muligheter for ’bare’ vel 4 milliarder adresser, ville bli for trangt. I 2011 hadde ikke IANA, ’grossisten’ for utdeling av IP-adresser, mer å dele ut (men detaljistene har fortsatt noe på lager). Etterfølgeren, IPv6[1], ble utformet i 1998 og har ufattelige 340 etterfulgt av 36 nuller adresser. Verden er i ferd med å gå over til IPv6. Cisco tror det i dag er mellom 8 og 10 mrd enheter koblrt opp mot internett.

Vi har ikke før vennet oss til ’cloud’ og ’big data’, så kommer ’IoT’ med fornyet styrke. Enda en ’hype’, en motebølger for å selge oss noe vi ikke trenger? Enda en ny ’big brother’ å bekymre seg for?

EU-kommisjonen har lenge ’fulgt’ IoT-utviklingen. I 2009 kom en meddelelse (COM). I 2012 var det en konsultasjon og en rapport. Carl-Christian Buhr fra kabinettet til Neelie Kroes hadde en innledning på konferansen hvor han påpekte at Kommisjonen hadde ’fulgt’ området i mange år, at det stadig ble spådd at nå var ’den store utviklingen rett rundt hjørnet’, men han var usikker på om det var behov for  en overordnet strategi eller plan. (Altså: Litt ’tilbakelent’, litt avventende, litt preget av at den sittende Kommisjon snart er på vei ut.)

Fra USA var det en litt annen tilnærming: Geoff Mulligan, ’Presidential Innovation Fellow’, er sentral i arbeidet med å arrangere en konferanse om temaet i Det hvite hus i juni, som en del av det de kaller SmartAmerica Challenge.  Amerikanerne benytter nå en annen betegnelse på IoT, de kaller det CPS, Cyber-Physical Systems, som skal være noe mer en IoT. IoT knytter enhetene sammen. CPS omfatter også et kontroll-element, oppfølging av signaler. Dette offentlige engasjementet helt på toppen av styringspyramide og makt i USA er bemerkelsesverdig. Vanligvis tenker vi at i USA driver universitetene og de store selskapene mye (det meste?) av utviklingen. Da glemmer vi lett at internett (opprinnelig kalt ARPANET) var et rent statlig, forskningsdrevet initiativ, satt i gang av det amerikanske forskningsrådet. CPS-initiativet betegnes også som det ’nye ARPANET’ (her ligger en oversiktlig presentasjon). Mulligan: Mange sier at IoT er ‘intrusive, Big Brother, Just a lot of hype, A way to sell more stuff we don’t need’. Amerikanske myndigheter har investert betydelig i CPS-prosjekter. Lite har egentlig skjedd. Et ‘Summit at The White House’ i juni skal vise at CPS kan skape ‘Job Growth, Economic Growth, Creating new job industries, Improve or save lives. Light the imagination for what is to come.’   

Er IoT-utviklingen ’alvor’? Når Google kjøper NEST, leverandør av smarte røykvarslere og termostater for 3,2 mrd $, så må det bak dette ligge alvorlige forventninger til ny utvikling. Wired sier om kjøpet:    ‘the partnership’s potential sets up some seriously great expectations of an entire world populated with Google-powered smart devices’ og ‘the excitement ... was around wearables and the so-called internet of things. The future of hardware isn’t better versions of the same standalone tech. It’s what you can create when you take all the smarts of the smartphone and build them into everything else.’ Saksopplysning:  ‘NEST CEO Tony Fadell was best known for designing the iPod’. (Altså ingen 'smågutt'!)

Vurderinger


IoT er her! Appene på våre smart-telefoner har sørget for det: Treningsapper som følger hver skritt du tar. Smart GPS (se f.eks Waze og her). Nye strømmålere. Trafikkovervåkning. Ut 'alvorllig' utvikling er åpenbart på gang.

Er det behov for en ’policy’ på IoT? Fra flere foredragsholdere og i diskusjonen ble det pekt på behovet for å bygge inn sikkerhet og personvern allerede fra begynnelsen. Flere etterlyste et ’people perspective’.

Får vi et nytt område med total amerikansk dominans? Mens amerikanerne åpenbart er godt i gang, så vil nok ikke EU bevege seg videre før vi får en ny Kommisjon på slutten av dette året setter i gang med et fornyet arbeid på Digital Agenda.

DAE, Digital Agenda for Europe, kom i juni 2010. I slutten av 2012 kom en ’mid-term-report'. Det skjedde parallelt med Robert Madelins reorganisering av DG CONNECT. Noen forventet nok en mer visjonær fornyelse av DAE enn det vi fikk; fokus var fortsatt å få implementert det som lå i den opprinnelige planen, med noen tillegg, f.eks. Cloud Computing.

Mye tyder på at medlemslandene ikke er helt tilfredse med utviklingen. Flere synes å forvente mer dristige, visjonære grep. Finnes det en mulig retning i amerikanernes ’SmartAmerica Challenge’?  

Mot et mer lovregulert internett? Da jeg satt og hørte på diskusjonene kom jeg på følgende sitat fra 1996, fra John Perry Barlow, internettpioner og aktivist, A Declaration of the Independence of Cyberspace: 'Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.' To kulturer er på kollisjonskurs; den frie, åpne internett-kulturen og våre ‘normale’ tradisjoner for lov, orden og reguleringer. På samme måte som vi regulerer industrier, mat, leker, biler, veier, landbruk, hva det måtte være, så kommer vi neppe utenom en mer håndfast regulering (opprydning?) også i Cyberspace.

Korte poenger fra konferansen


Smarte byer: Storbyenes utfordringer er omfattende. Kan IoT bidra til å løse utfordringer knyttet til smart energibruk, forurensning og kontroll, parkering, trafikk, sikkerhet?

Smarte hjem: IoT er på vei inn i hjemmene; sikkerhet, energikontroll, overvåkning. Foreløpig preget av silo-løsninger. Og ut over hjemmet: Smart landbruk; kontrollere drivhus, vanning og gjødsling, dyrehold.  Smart handel; følge transporten, containerne, varelagrene. Smart handel; merking, registrering av varene i handlevogner, lagerhold. Smart industri; prosessovervåkning, varelager, utslipp.

"The ultimate things": Det personlige IoT kan bli spennende. 'Alle' seriøse trimmere synes nå utstyrt med armbånd som registrerer hvert skritt og hvert sekund i aktivitet; en løsning er Fitbit Flex som sender informasjonen til egen datamaskin og utfordrer vennene. Google Glass (foreløpig bare for amerikanerne) tar bilder, film og lydopptak gjennom stemmestyring. Smarte QR-kodede bleier, skal kunne analysere babyens urin og melde fra om noe er galt.  Og til slutt: Durex Fundawear,  pirrende løsning på beføling på avstand gjennom bruk av en mobilapp.

Kampen om standarder og løsninger: Historien gjentar seg. Man hadde elektronisk kommunikasjon lenge før internett, men leverandørene hadde hver sine løsninger som ikke snakket sammen. Den viktigste grunnet til internetts suksess var en åpen standard (statlig initiert) som leverandørene (etter hvert) fant det tjenlig å samle seg om. Nå er vi i gang med en ny runde og vi ser allerede konturene av en kamp mellom Apple og Google. Googles kjøp av Nest og Apples nye standard/løsning for lokal kommunikasjon, iBeacon, for må sees i denne sammenheng. (En bagatell i den store sammenhengen: Det er omsider oppnådd enighet om standard for kontakt for mobilladere, men Apple sitter fortsatt på siden og gir seg nok ikke så lett.) Amerikanske Mulligan var veldig opptatt av at vi har nok standarder og protokoller; dette er ikke tiden for å utvikle nye. Vil juni-konferansen i Det Hvite Hus peke på løsninger?

Personvern og sikkerhet: Sentrale spørsmål som ’Hvem eier mine data?’ må finne tilfredsstillende løsninger. Når vi tar i bruk en ny app, kan vi spørres om tillatelse til å bruke posisjonsdata og få tilgang til adressebøker. Hva når det ikke er mulig å innhente slike tillatelser?   Hvordan overføres rettigheter til bruk? Hva skal forbli privat? Når det blir vanskeligere og vanskeligere å innhente tillatelser til innsamling, så blir det viktigere å ha regler for hvordan dataene faktisk brukes. Hvordan finne tilfredsstillende sikkerhetsnivå?  

Om konferansen her.

____________________________________________

Fred-Arne Ødegaard

Counsellor, ICT policies

Mission of Norway to the EU
[1] Fra 32 bits til 128 bits

Ingen kommentarer: