lørdag 23. august 2014

Nye Brusselbrev 6 fra Fred-Arne (23.8.2014)


Hei!

Jeg følger opp fra forrige brev – mens vi venter på nye Kommisjon: Jeg driver både ‘catch up’ på ting som har skjedd i sommer og har fanget opp noen nye initiativ.

Mens vi venter på ny Kommisjon – del 2:

·         ‘Innholdsprodusentene’ med åpent brev til Juncker – ønsker økt oppmerksomhet
·         Franskmennene er opptatt av hvordan internett styres
·         Tyskerne har (omsider) lansert en nasjonal Digital agenda 2014-2017

Åpent brev til Juncker

I forrige brev siterte jeg bl.a. to ‘spenstige’ avsnitt fra Junckers programtale for Europaparlamentet:

“I believe that we must make much better use of the great opportunities offered by digital technologies, which know no borders. To do so, we will need to have the courage to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data protection legislation, in the management of radio waves and in the application of competition law.”

“ by modernising copyright rules in the light of the digital revolution and changed consumer behavior”
 
Junckers veldig ambisiøse poenger I forhold til de digitale utfordringer fikk innholdsprodusentene  til å våkne. 14. august sendte de et åpent brev (og her)til Juncker, 'Open letter to President Juncker from the cultural and creative sectors:  Cultural and creative industries are ready for a new Europe.'

·        The cultural and creative sector stakeholders are committed to contribute to “the move towards a new start for Europe”
·        “Getting people back to work”.
o   The cultural, creative and media industries are delighted to see that entrepreneurship and job creation are listed at the very top of your policy agenda for the next 5 years.
·        “Making much better use of the great opportunities offered by digital technologies, which know no borders”.
o   The undersigned organisations and businesses support a flourishing European Digital Market.
o   Copyright, an inseparable branch of intellectual property, is one of those key enablers, and also a critical component of innovation
·         “A deeper and fairer Internal Market with a strengthened industrial base”.
o   The cultural, creative and media industries note that they are not listed alongside other industries mentioned in this part of the programme, and would like to be included.
o   To achieve their full potential, we would like to draw your attention to the vital need for them to benefit from means which other industries benefit from, such as: support for innovation, access to finance and a level playing field in terms of regulation.

Kommentar:

Brevet er overraskende mildt og positivt i formen. De siterer Junckers brev og minner om europeiske innholdsprodusenters betydning. Brevet er en respons til Junckers plan, men det er også en posisjonering og påminnelse til indre marked-kommissær Barnier som forventes å komme med en hvitbok om opphavsrett om kort tid.

Franskmennene er opptatt av hvordan internett styres

I en ny rapport fra det franske Senat, 9. juni om internet governance, foreslås nye rammer for styringen av internett:

The senators called on the EU to play a key role in ensuring that internet governance is independent and democratic.

Only then can the EU compete with US’s online hegemony.

Her finnes rapporten, her er et engelsk sammendrag og her er omtale på Euractiv. (Sammendraget er på fem sider og er vel verd å lese!)

Det dreier seg om hvordan Europa (og resten av verden) kan bekjempe det amerikanske hegemoni. Rapporten minner om at internett er skapt i USA, men WEB, som er (noe av) grunnlaget for spredning og suksess er en europeisk oppfinnelse.

Her er noen spenstige sitater fra innledningen i sammendraget:

·         The Internet […] appears as an extension of legal and economic power
·         The United States had taken legal and fiscal measures to achieve a leadership position in this technology
·         In the 2000s, both China and Russia built up their own ecosystems of leading digital companies. Europe, lacking political will, now lives under the commercial domination of the American Net companies
·         This dominant trade position is the basis for legal domination, with many domain names covered by American jurisdictions
·         Because of the network effect, the Internet is becoming hyper-centralised, favouring major private companies which are organised as verticalised silos, particularly in the mobile sector, where they provide devices, operating systems and applications.
·         Major players defy States: they reduce the resources available to Governments through their tax optimisation measures, compete State-run public services, threaten countries’ economic and cultural models and even mint their own virtual currency.
·         Such American domination of Internet governance is being increasingly challenged.
·         The Snowden earthquake has transformed Internet governance into a global geopolitical issue
 
Og hvilke løsninger foreslår så franskmennene for å løse opp i dette?

·         Først: Nå må ‘EU-systemet’ gjøre noe:
o   The European Union: voicing demands for a form of governance that guarantees an open Internet, and respects fundamental rights and democratic values.
o   The European Union must take its digital future in hand and make its voice heard on questions of Internet governance
·         Og så: Hva må en gjøre?
o   The transformation of the Internet Governance Forum (IGF) into a World Internet Council, with its own budget and responsible for ensuring that the decisions of governance bodies comply with the Sao Paolo principles.
o   Europe to organise a celebration of the tenth anniversary of the World Summit for the Information Society in 2015, thus promoting this new globalised architecture of Internet governance.
o   ICANN should be transformed into WICANN (World ICANN), an organisation established under international law, or preferably, Swiss law, based on the model of the International Red Cross Committee, in charge of the international supervision of domain name root files, thus replacing American supervision.
o   Make WICANN report to the World Internet Council, or at least, to an internal general assembly and give the Council or this assembly the power to approve nominations to the WICANN Board, and also the accounts.

Internet Governance-initiativet fra det franske Senat er ikke det eneste franske initiativ i sommer. Det franske Digital Council. CNNum, Conseil National du Numerique lanserte i mai en ‘opinion’ om plattformnøytralitet. Det er kampen med/mot Google, Facebook, Amazon etc det dreier seg om. Anbefalingen finnes her.

Hovedanbefalingene er:

·         Creating rating agencies to investigate and evaluate the market power of online platforms, e.g. Google search
·         Clarifying minimum business ethics rules for agreement between platforms and their partners
·         New rules on “fair taxation” for digital companies
·          Enhancing Privacy by Design, e.g. to facilitate data retrieval
·          Adapting the competition law concepts, dominant market position and essential facility to the digital age to more easily take legal action against platform deemed to abuse their market position
·          Increase the capacity for class action law suits in digital environment

Kommentar:

Disse to franske initiativene illustrerer et årelangt fransk engasjement for å få en form for nasjonal kontroll på internett, i forhold til generell styring, i forhold til den engelske dominansen og i forhold til å finne en eller annen form for ‘kontroll’ på  ‘fri flyt’ av innhold. Det dreier seg også om skattlegging av innhold og problemene som er knyttet til at de store amerikanske selskapene (nesten) ikke betaler skatt. (CNNum har også en rapport om ‘taxation of the digital economy’, her.) Franskmennene er ikke kjent for å være spesielt ‘progressive’ på dette området, jf Hadipi-loven om reaksjoner i forhold til opp/nedlasting av ulovlig innhold på nett, se her. For å gå tilbake til Juncker’s program. Når han annonserer ‘modernising copyright rules in the light of the digital revolution and changed consumer behavior’, så er det ingen tvil om at dette ikke blir noen enkel vei.

Tyskerne har (omsider) lansert en nasjonal Digital agenda 2014-2017

Jeg tar med noen kommentarer knyttet til at Tyskerne siste uke presenterte sin egen ‘Digital Agenda’. Jeg har allerede sendt hjem en rapport om dette, men siden den bare ble sendt til noen, så tar jeg med denne omtalen her.

·         Tyskland lanserte 20. august, for første gang, en nasjonal ‘Digital Agenda 2014-2017’
·         Digital Agenda for Europe ble lansert i 2010, og på spørsmål i pressekonferansen ved fremleggelsen om det ikke var pinlig å komme med noe slikt nå (så sent), svarte innenriksministeren, Thomas de Maizière, rett og slett ‘bedre sent enn aldri’
·         Fokusområder: bredbånd, jobber, vekst og innovasjon, datasikkerhet, digital deltakelse, personvern, ‘industri 4.0’ og ‘arbeid i en digital verden’
Planen ble lansert av tre ministre: Økonomiministeren, Sigmar Gabriel, innenriksministeren, Thomas de Maizière og minister for transport og infrastruktur, Alexander Dobrindt.

Lanseringen er omtalt på Euraktiv, her.

Selve planen finnes her. Pressemelding fra regjeringen her.

Hovedpunkter iflg Euraktiv er:
·         Nasjonal tilgang til raskt internett innen 2018 (finansiering ikke klar)
·         Øk årlig etablering av nye IKT-bedrifter fra 10 000 til 15 000
·         Datasikkerhet: Regjeringen har nettopp (19 august) lansert utkast til ny lov for å skjerme bedriftene fra ‘cyber-attacks’
·         ‘Strategic programme not a new subsidies programme’, sa økonomiministeren
·         ‘Digital participation first requires trust among people and businesses in the digital world,’ sa innenriksministeren
·         Om sikkerhet og personvern: Tyskland er tradisjonelt alltid i fremste rekke for å forsvare personvernet,  men innenriksministeren nyanserte/balanserte litt: ‘Political actors carry the responsibility of comparing different interests among those involved and, together with other actors, maintaining the internet as a space for free development.’
·         Hastverk: ‘A growing, dynamic field of innovation has developed, containing enormous potential for added value. Germany must become a driver of this development to preserve prosperity, growth and competitiveness in the future’, sa ministeren for transport og digital infrastruktur.

I forordet til strategien kjøres det frem tre hovedpunkter:

·         Digital verdiskapning
·         Tilgang og deltakelse
·         Tillit og sikkerhet

Industri 4.0

I strategien refereres det til ‘industri 4.0’, den fjerde industrielle revolusjon, som Wikipedia beskriver slik Industrie 4.0:

The term "industrie 4.0" refers to the fourth industrial revolution. The first industrial revolution was the mechanization of production using water and steam power, it was followed by the second industrial revolution which introduced mass production with the help of electric power, followed by the digital revolution, the use of electronics and IT to further automate production.

Characteristic for industrial production in an Industry 4.0 environment are the strong customization of products under the conditions of high flexibilized (mass-) production.

(Enda et nytt ‘revolusjonerende’ begrep å sette seg inn i….)

Det tyske Næringsdepartementet har videre informasjon om industri 4.0, dette tyske initiativet, her; hvordan skal tysk industri inspireres til å henge med i nye digitale utfordringer.
 
Kommentar:

Er det mulig å komme med noe ‘nytt’ når (enda) en digital agenda lanseres i 2014?

På den ene side sier de alle de tingene vi er vant til å høre og som en digital strategi skal inneholde.

På den annen side ser de ut til å ta opp noen nye perspektiver:

·         Industri 4.0 er et slikt perspektiv: Hvordan skal den enorme tyske industrien møte (og overleve) de digitale utfordringene, nye produksjonsformer og nye produkter
·         Hvordan ta vare på tyske arbeidslivstradisjoner? Avsnittet heter ‘Arbeit in der digitalen Welt gestalten’. Vi vil ta vare på arbeidstakernes tradisjonelle trygghet og rettigheter. Vi vil ta vare på de sosiale systemer i den nye digitale arbeidsordning, som f.eks ‘Crowed Working’. Dette er nye toner; dette finner vi ikke i andre digitale agendaer. (Men det er ikke tydelig hva de egentlig mener eller vil gjøre på dette området.)
·        Tyske initiativ innen energiforvaltning skal føres videre i ‘grønn IT’.
·         Sikkerhet og tillit  er(selvsagt) fortsatt tungt.
·         Det skal arrangeres ‘ICT-summit’, toppmøte, første gang 21.10.2014.

Tyskerne er kommet sent, men kanskje de ‘kommer godt’? Jeg tar forbehold om at dette er foreløpige  betraktninger basert på tysk original. Et nærmere studium kan vise at det finnes flere gullkorn enn de jeg har sett så langt, men to poenger fremstår som veldig interessante:

·         Industri 4.0, transformasjon av tysk industri er et formidabelt prosjekt siden det dreier seg om holde fast på Tyskland som Europas industrielle tyngdepunkt.
·         At de midt i dette løfter frem ‘arbeid i den digitale verden’ skal bli spennende å følge videre.

 

Fred-Arne

____________________________________________________________________

Fred-Arne Ødegaard

Counsellor, ICT Policies and Government Administration

Mission of Norway to the European Union

Address: Rue Archimède 17, 1000 Brussels.
Office:   +32 (0) 2 238 7484
Mobile:+32 (0) 499 05 7982
Web: www.europaportalen.no (norsk) | www.eu-norway.org (English)
E-mail:
faod@mfa.no

Ingen kommentarer: