fredag 5. september 2014

Nye Brusselbrev 7 fra Fred-Arne (5.9.2014)


Mens vi venter på ny Kommisjon – del 3

 

Denne uken blir vi oversvømmet av rykter og spekulasjoner om den nye EU-kommisjonen og forventninger om hvordan ting vil bli med Jean-Claude Juncker som Kommisjonspresident. Noen kommentarer til ny kommisjon, litt om viktige saker fra DG CONNECT som nå det italienske presidentskapet må ta fatt i og et referat fra intervju med Robert Madelin i dag.

·         De siste nominasjoner er på plass – dette er de nye kommisjonsmedlemmene

·         Viktige digitale initiativ ‘henger’ i Rådet – hva gjør det italienske prosedentskapet?

·         Robert Madelin, generaldirektør i DG CONNECT, er intervjuet i Euractiv


De nye kommisjonsmedlemmene

Nå har de siste landene nominert. Belgia, som (fortsatt) driver med sine regjeringsforhandlinger har omsider, etter purringer og utsettelser, nominert sin kandidat.

Fem tidligere statsministre, fire tidligere utenriksministere og, kanskje det viktigste, Juncker har nådd målet (og kravet fra Parlamentet) om 9 kvinner.

Nå foregår kampen på bakrommet om på den ene siden fordeling av poster og på den annen side utforming av ansvarsområder.

Juncker lovet under sin valgkamp at han skulle bli en ‘digital president’, så spekulasjonene er nå hva som gjøres for å styrke eller utvide ‘digital agenda’. Euractiv har i dag en artikkel om dette, her. Det lanseres på den ene side en kommissær for ‘digital and innovation’ og på den annen side en kommissær for ‘internet and culture’. Det er veldig uklart for meg hvilke deler av det digitale som plasseres hvor, men en sentral ting er tydeligvis å få ‘digital kontroll med’ copyright-porteføljen. Copyright hører nå hjemme i DG MARKT og DG for ‘indre marked’ er borte i mange oversikter.

Jeg elsker dette sitatet fra Juncker:

My first priority will be to put policies that create growth and jobs at the centre of the policy agenda of the next Commission. As a key ingredient for this, we must create a digital single market for consumers and businesses – making use of the great opportunities of digital technologies which know no borders. To do so, we will need to have the courage to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data protection legislation, in the management of radio waves and in competition law.

Og dette:

Over the next five years, the most important task of European politicians will be to bring Europe back on track to growth and jobs. I am convinced that the transformative role of digital technologies can be used for creating growth and jobs. The Internet and digital communications can transform our economies as profoundly as the steam engine did in the 18th century or electricity did in the 19th century. For me, a fully digital Europe will therefore be one of my priorities as next President of the European Commission.

Europe’s path to growth is paved with tablets and smartphones.

 

Her er en oversikt over den nye Kommisjonen:

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktige digitale initiativ ‘henger’ i Rådet

Det italienske formannskapet (på innsiden omtalt som ITP, Italian Presidency) har det digitale høyt på sin agenda og den ansvarlige statssekretær har sagt:

“What we want to do is to make Europe a genuine political and institutional issue that takes us to a genuine European digital policy”

Hva innebærer dette i praksis?

Den viktigste rolle for presidentskapet er å legge prioriteringene for arbeidet i Rådet, i vårt tilfelle prioriteringene i Telecom Council.

Da Barroso i fjor innledet oktober-toppmøtet i det Europeiske Råd var han opptatt av at landene måtte få en del viktige ‘digitale’ saker igjennom. Tre viktige IKT-relaterte saker ‘henger’ for tiden i Rådet: Personvern, TSM-det digitale indre marked med ‘telekom-pakken’ og NIS – sikkerhetspakken. Dessuten har det vært veldig dårlig fremdrift på Web accessibility.

Noen kommentarer til to av disse, TSM og NIS.

Som jeg har fortalt før, så er Rådet, mildt sagt, lite entusiastisk for telekom-pakken. Det er liten interesse for felles europeiske telekom-løsninger og pakken har vært kritisert for at den var dårlig forberedt.

Det italienske presidentskap er opptatt av å finne løsninger i løpet av dette året.

De viktigste stridstemaene i TSM er:

-Spektrum: Landene er negative til europeisk koordinering av frekvensforvaltningen. Det italienske presidentskapet er opptatt av å finne en balanse mellom europeisk koordinering og nasjonal kontroll.

-Roaming – avgiftene knyttet til å bruke mobiltelefon i utlandet: Som kjent har Kommisjonen foreslått å nulle roaming-avgiftene. En kontakt fra et stort og mektig land utenfor EU har sagt at telekomselskapene innser at dette er en tapt kamp, men kampen fortsetter. Teleselskapene holder presset oppe i medlemslandene og peker på at teleselskapenes inntjening er en forutsetning  for å kunne makte den utbyggingen som EU-systemet har som mål. Italia er opptatt av å finne kompromisser.  Roaming-striden er også knyttet til kampen om termineringsavgifter, den avgift som det selskap som ‘terminerer’ en samtale må betale til  selskapet til den som ringer. I går var det en større artikkel om tyske termineringsavgifter i Financial times. Tyske termineringsavgifter ligger langt over andre medlemsland og de nekter å bøye av. (Veldig spennende artikkel!) Kanskje bør vi også se denne tyske ‘kampen’ i sammenheng med det jeg skrev om i forrige Brusselbrev, den nye tyske digitale agenda, som bl.a. er opptatt av å bevare Tyskland som industrielt lokomotiv også inn i den digitale tidsalder. (se http://faobrusselblogg.blogspot.com).

-Nettnøytralitet: EP har skjerpet kommisjonens forslag på nettnøytralitet. I rådet er landenes representanter under press fra de store operatørene om å myke opp  betingelsene for en differensiert trafikk (ikke minst etter at en i USA er på gli i denne saken). Flere peker på at ITP ikke har så mye å gå på. EP er veldig klare i sine prinsipper om nettnøytralitet.

Når det gjelder NIS, så er, som tidligere fortalt, det viktigste  stridspunktet: Hvor forpliktende skal samarbeidet være?

På overflaten er det bred enighet om hvor viktig dette området er, men det er stor uenighet om etablering av mekanismer og forpliktelser for utveksling av følsom/topphemmelig informasjon mellom landene. Noen land vil begrense samarbeidet til forpliktelser om et ‘strategisk’ samarbeid’ ikke forpliktelser til et ‘operativt’ samarbeid, dvs obligatorisk informasjonsutveksling. Dette har å gjøre med nasjonal sikkerhet og (mangel på) gjensidig tillit mellom landene. Kan italienerne klare å dra denne saken videre?

Italienerne har lovet å forsøke å få fortgang på denne saken.

Så blir det spennene å se hva italienerne får til.

Robert Madelin, generaldirektør i DG CONNECT, er intervjuet i Euractiv

Juncker har en ‘digital dagsorden’, det spekuleres i om vi får et større og mer innflytelsesrikt DG CONNECT; hva er da mer naturlig enn å gå til den mektige generaldirektøren i DG CONNECT for å høre om hans tanker og prioriteringer. Intervjuet sier også noe om hva en tenker og hvilke prioriteringer en arbeider med på bakrommet i DG CONNECT i påvente av ny Kommissær og evt ny organisering. Han har også noen interessante tanker om det med å jobbe i siloer. Her er noen utvalgte poenger:


Det er mye bredbånd:

·         Europe is lagging behind on super-fast internet connections

·         Despite the fact that Council and Parliament said they liked the broadband goals, they didn’t put their money where their mouth was in the last period. (Saksopplysning: Bredbånds-finansiering skulle komme I det såkalte CEF-programmet hvor Norge regner med å bli med. Programmet var opprinnelig foreslått til 8 mrd €, men ble i E*P kuttet til 1 mrd €. De 7 mrd som forsvar skulle til bredbånd i Europa.) Nå foreslår Juncker et ‘infrastrukturfond’ for Europa på 300 mrd€

Om IKT-politikken og digital agenda:

·         we’ve really got a mainstreaming of the understanding that digital really is big

·         The good news is the recognition that, if digital is big, then infrastructure spending globally is a problem and administrations need to modernise.

·         So the good and the bad news is that digital is now understood to be mainstream: two thirds of the member states now have their national plans which they didn’t have before and digital is an ICT concentration objective in the structural funds for the next seven years which it wasn’t before. So the place of digital in everybody’s vocabulary and planning has got better.

Forbereder man en ny digital agenda?

Selvsagt gjør de det, men han er mer forsiktig i sitt svar:

·         What we’re all working on is the ‘Europe 2020’ review, which is the main vehicle in the short term for working out what the Juncker Commission and the new Parliament will want to do in terms of the governance of much-needed structural reforms in Europe. So how you deal with the ‘Europe 2020’ flagship initiatives like the Digital Agenda will depend on that.

Kan han si /lekke noe om organisering av ny Kommisjon?

·         In terms if structure, all the DG’s have made their contribution on what are the options and the Berlaymont will decide when they write the mandate letters for the new Commissioners

·          On the question of silos, I believe that in big organisations, process dominates structure. You can restructure all you like, if you don’t change processes and culture, you don’t de-silo human brains.

·         And there is a very deep human aspect to what we call silos – it is the dark side of the fact that we like to be in teams with which we are familiar, sharing goals, values and having coffee from time to time. And so, you need to try and connect people through processes and new technology which can help irrespective of the structure. So my big bet would be on digital and other modernisation steps in the organisation, irrespective of the structural decisions.

·         One of the process principles that we lack here I think is genuine team work between sub-sets of commissioners or directors-general.

·         And there is a very deep human aspect to what we call silos – it is the dark side of the fact that we like to be in teams with which we are familiar, sharing goals, values and having coffee from time to time. And so, you need to try and connect people through processes and new technology which can help irrespective of the structure. So my big bet would be on digital and other modernisation steps in the organisation, irrespective of the structural decisions.

Andre temaer?

·         Running quickly through the Juncker 10-point plan, the infrastructure gap is already in the middle of our radar screen. Public sector modernisation is part of his pillar number ten about a more democratic and transparent society, and that’s also important. Then, the global and transatlantic angle is crucial for innovative and research-driven area such as digital. We are constantly cooperating with our partners on 5G, on the next generation of semi-conductors.

·         But that does not distract from the industrial base in the broader sense – it’s not just the car it’s also the software imbedded in the car –, the pillar there where Juncker is talking about re-industrialising through innovation, it’s absolutely what we’re trying to do. And all the public-private partnerships that we have – whether it’s the next generation of micro-electronics, data analytics, cyber security, that’s big as well.

·         Now, there are some issues currently bubbling under in 2014 which are going to become mainstream. And cyber-security is a big one.

 

Hilsen

Fred-Arne

_____________________________________________

Fred-Arne Ødegaard

Counsellor, ICT policies

Mission of Norway to the EU

Ingen kommentarer: