mandag 1. desember 2008

Andre Brusselbrev fra Fred-Arne 7.11.08

Hei!
Her kommer andre brev fra Brussel.
Mandag denne uken begynte alvoret, med introduksjonskurs.
Observasjon:
De kjører to introduksjonskurs pr måned. 100-200 nye hver gang. Byråkratiet vokser! Det jobber ca 25 000 mennesker i kommisjonen, men det slutter vel noen også… For mange er det å få jobb i kommisjonen som å vinne i lotto. Sikker jobb. Høy lønn. Spennende arbeidsoppgaver. Dessuten: Her er det mye flinke folk. Utrolig språkmektige og velutdannende.
En trøst for en voksen byråkrat: Det var svært stor spredning i alder, med en solid representasjon av godt voksne.
Vi fikk også presentert kommisjonens intranett. Imponerende saker. Felles for hele kommisjonen. (Ann Kristin og Helge, dette burde dere se på.) Dessuten felles adresse-, telefon- og epostkatalog. (Noe for DSS!) Og personalsystem hvor den enkelte legger inn sine data. (Noe for deg å se på, Bjørn Magnus.)
Introduksjonen ble avsluttet med overlevering av ettertraktet identitetskort.
Onsdag begynte jobben.
Svært vel mottatt. Navn på kontordøren, brukernavn og passord, så det var bare å logge seg på. Men nei, ikke så enkelt. Jeg hadde fått et engelsk tastatur, men det var satt opp som fransk tastatur og det er på ingen måte det samme. A vises som q, q vises som a og passordet krever både store og små bokstaver, tall og tegn. Men jeg klarte det! Inntil neste dag. Da måtte jeg krype til korset og gå til brukerstøttesentret og vise ID-kortet slik at de kunne åpne kontoen etter for mange mislykkede innloggingsforsøk. Men nå er jeg en kløpper til å skifte tastatur og til og med skifte slik at jeg bruker det engelske tastaturet som norsk, ikke minst takket være tips fra Kjell H. (Ting som dette synes jeg faktisk er litt spennende. Det er masse forksjellige tastaturer som brukes rundt omkring.) Men systemet krever tre ulike passord. Til og med passord hver gang jeg skal ut på internett!
Så til jobben:
Mine hovedoppgaver er i utgangspunktet å bidra til ny europeisk IKT-strategi som skal etterfølge eEurope og i2010, samt bidra til at landene og en ”high level group” blir engasjert i dette arbeidet.
Mitt første inntrykk er at det skjer veldig mye.
Torsdag var det seminar med Google hvor en av toppene fortalte om Googles forsknings- og utviklingsstrategier. Veldig spennende. Det eneste problemet var at jeg fikk vite om det først etter seminaret. Her gjelder det å henge med i svingene.
Torsdag var jeg på møte om ”EIF v2”, European Interoperability Framework. Hvordan sikre at offentlige IKT-tjenester henger sammen og kan brukes på tvers? Hva slags rammeverk, prinsipper og standarder bør landene følge for å sikre at IKT-løsningene ikke blir stående som siloer, nasjonalt og internasjonalt. Landenes ulike løsninger for eID ble nevnt som eksempel på løsninger som ikke henger godt nok sammen. (”Shamble” var betegnelsen som ble brukt.) Kjære statsråd: Du ba meg sende melding hjem om viktige EU-initiativ. I vårt arbeid med standarder og arkitektur burde vi ta en kikk på dette og være aktive i diskusjonene, spesielt gjennom vår deltakelse i IDABC.
Fredag (i dag) har jeg vært på seminar om brukerskapt innhold, UCC, User Created Content. Et konsortium holder på med en utredning om ulike sider ved UCC. Temaet belyses fra ulike vinkler: Har vi bredbånd som vil ”sustain UCC growth”? Om forretningsmodeller ved UCC - hvor ligger forretningsmulighetene? Hva må til for å fremskaffe innhold – hva med kompetanseutfordringene? Juridiske aspekter – hva skjer når amatøren overtar den profesjonelles rolle? Hvilke juridiske regimer skal gjelde? Skal amatørens innhld vurderes på linje med det som kommer fra filmselskaper og TV-stasjoner? Hva slags reguleringer skal gjelde? Selv en ikke-jurist ble litt betatt av denne diskusjonen. Det er jo alltid slik at når noe nytt og viktig skjer, så kommer juristene som ”gledesdempere”, men selv jeg skjønner at her reises viktige problemstillinger.
Dette var ikke minst spennende i lys av vårt (FADs) eget arbeid med Web 2.0. Det sentrale var her nede ikke hvordan det offentlige skal utnytte de nye mulighetene. Her var det problematiseringene rundt forretningsmodeller, juridiske aspekter og jobbskapning som sto sentralt. Det var ca 50-60 deltakere på work shop’en. Her hadde vi Disney, Google, Facebook og eBay, for å nevne noen. Og vi så hvordan de nye (Google/Facebook) sto mot ”de gamle”, Disney. Mens vårt fokus har vært forvaltningen, er EUs fokus en langt bredere problematisering. (Noe har skjedd med ITP ved overgangen fra NHD til FAD.) Der ligger mange spennende utfordringer også for FAD i denne saken.
(Jeg snakket med representanten fra Facebook. Han hadde flere interessante poenger som kan være nyttige i tilknytning til at vår statsminister er på Facebook. Han fortalte for øvrig at en av grunnleggerne av Facebook har hatt permisjon en tid nå for å bistå Obama med bruk av IT og web 2.0 i valgkampen. Han har åpenbart lykkes. Svært mange kongressrepresentanter i USA og politikere og kongehus er på Facebook. Facebook-representanten kommer gjerne til Norge! )
Jeg skal sende over dokumentasjon både av EIF og UCC.
Sosialt:
I går hadde jeg hyggelig middag med SD (Ottar Ostnes og Christina Christensen) som skulle på møte her fredag.
I forrige uke hadde Espen, Kjell (de andre nasjonale ekspertene fra FAD i INFSO) og jeg lunsj sammen med Kasper Holand, forvaltningsråd i den norske delegasjonen.
Og så hadde Espen, Kari Bjørke (nasjonal ekspert fra NHD) og jeg middag med Katarina deBrisis som skulle på møte om eID og tjenestedirektivet.
Alle slike møter er både nyttige og hyggelige.
Jeg synes dette er hyperspennende! Jeg trives.
Hilsen
Fred-Arne
(Det var alt for denne gang.
Til de som har kommet helt hit: Si ifra om dere ønsker å bli strøket av mail-listen.)
Fred Arne Odegaard
Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE"Lisbon Strategy and i2010"Directorate General Information Society and Media , C.1Office : BU25 01/142European Commission_________________________________Tel : +32 2 298 56 66Fax : +32 2 296 17 80e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu
67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

Ingen kommentarer: