mandag 1. desember 2008

Fjerde Brusselbrev fra Fred-Arne 26.11.08

Nyhetsbrev 4 fra Fred-Arne i Brussel
Takk for mange responser på mine første brev fra Brussel. Det er hyggelig og viktig med tilbakemeldinger slik at jeg får en ide om det jeg skriver er av interesse for noen.
Forrige uke ble det arrangert møte i den såkalte High Level Group for i2010, EUs overordnede IKT-strategi. Normalt er det Hugo (Parr) som møter her (og noen ganger har jeg stilt opp). Hugo har alltid gode og poengterte innlegg og Norge hører til de land som det forventes innlegg fra. (Det er klare signaler om klassedeling, som jeg har nevnt før: noen land forventes det noe fra, andre sier sjelden eller aldri noe. Dette er en viktig utfordring, det er viktig å få engasjert også de nye landene. Det kan bli en av mine utfordringer.)
IKT og energi var det ene temaet på HLG. En ad hoc-gruppe har laget en rapport om IKT og energi, veldig i tråd med det vi holder på med hjemme. Målet er å lage en "recommendation". Jeg skal ikke gå inn i detaljer. Rapporten finnes bl.a. her: http://www.intellectuk.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,552/dir,DESC/order,date/limit,10/limitstart,0/
En del av den gruppen som hadde laget rapporten var med på møtet og det var en veldig engasjert debatt. Noen få poenger fra debatten:
-Mange var opptatt av ”smarte målere” for å følge energiforbruket i hjemmet; og målere må standardiseres for å hindre innelåsing til enkelte strømleverandører. (Jeg kan ikke huske at dette er/har vært en stor sak hjemme.)
-Det var også betydelig engasjement knyttet til ”smart grids”, altså smarte løsninger i selve strømnettet og overføringsnettet. Heller ikke dette her jeg hørt mye om hjemme. Våre nett er da ”smarte”??
-Så til et engelsk poeng: Det er ikke sikkert det er noen vist i å satse på fjernarbeid, for oppvarmingen av hjemmet krever like mye/mer(?) energi som/enn det en sparer på å la være å reise! (Kan dette stemme? Altså: ikke fjernarbeid om vinteren, bare om sommeren???)
Neste tema var en rapport om neste generasjon nettverk i UK av Fransesco Caio. Den finnes her: http://www.berr.gov.uk/files/file47788.pdf
Hans konklusjoner er ganske tilbakelente. Ingen katastrofe om ikke UK følger opp umiddelbart. (Nokså mye i motsetning til et initiativ EU-kommisjonen kom med i dag, om å satse på infrastruktur som et av virkemidlene til å komme ut av den økonomiske krisen.
En rapport om eInclusion er under arbeid. Den vil bli offentliggjort under den store e-inclusion-konferansen i Wien neste uke. I den versjonen jeg har lest, er Norge omtalt veldig positiv. Bra! Jeg skal sende referanse når den kommer.
Til slutt var det en diskusjon av neste generasjon IKT-strategi i Europa, som skal være en av mine hovedoppgaver. Dette kommer jeg tilbake til.
En uventet sak for meg er at jeg får anledning til å delta i ting som gir faglig påfyll. Onsdag i forrige uke var det en stor konferanse om IPR, intellektuelle rettigheter; nesten 300 deltakere fra alle slags innholdsprodusenter, organisasjoner og aktører. Om patenter, standarder, åpne og lukkede. Igjen opplevde jeg det som jeg har nevnt før: Næringsliv og verdiskapning står i sentrum. Kunne internett blitt realisert med åpne standarder uten den tunge statlige finansieringen? Hvordan vil forholdet mellom internett-aktørene og mobilaktørene utvikle seg? (Kommentar fra salen: Internet sector – mobile sector: Two mountains crashing! Deres interesser synes uforenlige.) Hva vet dere om FRAND og RAND?? Her var mye nytt og spennende. Jeg vil ikke påstå at jeg skjønner så mye av dette, men er er veldig viktig i strategiarbeidet. For øvrig var Trond Arne Undheim, vår nasjonale ekspert som i februar begynte hos Oracle en veldig god figur. Jeg var stolt på Norges og FAD/NHDs vegne! (Den norske konkurranseråden, Geir Bekkevold, var også med på en del av konferansen.) Et annet poeng: Det var en serie amerikanske foredragholdere. De kommer altså til Brussel og en lsik konferanse for å holde innlegg på 15 minutter! Utrolig!
I forrige uke lanserte EU ”europeana.eu” er ressurssted for biblioteker og museer. Men pga mer enn 10 mill treff den første timen brøt det hele sammen, og det skal nylanseres i desember med et mer robust nettverk. (Norge er med! Det er det første jeg ser etter når slike ting dukker opp. Både Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling deltar. Flott!)
I dag lanserte EU sin plan for å komme ut av den økonomiske krisen med en communication fra kommisjonen. http://www.europa-kommissionen.dk/upload/application/119b9334/uuu.pdf
5 mrd € til infrastuktur, bl.a. bredbånd! Detaljer foreligger ikke.
Per Morten Hoff ba om noen ”EU for Dummies”-poenger. Her en noe:
En Communication: Et politisk statement fra kommisjonen. i2010 er en communication. Det er også den økonomiske stimuleringsplanen i dag.
En Recommendation er noe sterkere: Det er en klar avbefaling om hva landene bør gjøre, men de må ikke.
Dette i motsetning til et Direktiv. Det er ”lov”.
Et ”green paper” er et diskusjonsgrunnlag- uten at kommisjonen har tatt stilling til innholdet.
Et ”white paper” er et politisk statement, en anbefaling fra kommisjonen om hvordan et problem bør løses.
(Men dette vet selvsagt alle??)
De norske knyttet til FAD henger i hop. Fredag i forrige uke hadde Kasper Holand med kone, Espen Dennis og jeg (også med kone) en hyggelig middag hjemme hos Kjell Hansteen.
Espen Dennis og jeg hadde middag med Ernst Kristiansen og et par andre fra Sintef.
Espen Dennis, Kjell og jeg hadde lunsj med Nils Gulbrandsen da han var på møte her i forrige uke.
Og Stig Aandstad har vært innom på gamle tomter.
Og jeg har levert mitt første notat i systemet! (Godt å begynne å gjøre ordentlig arbeid. Jeg skriver, altså er jeg.)
Og for de som tror jeg (vi) bare omgås nordmenn: Forrige onsdag var min kone og jeg på vår første korøvelse sammen med lokalbefolkningen!
For øvrig har vi faktisk hatt snø her nede. Da er det veldig, veldig surt!
Og så må jeg jo fortelle at jeg er blitt omtalt på nettet, i på delegasjonens nyhetsside,www.eu-norge.org. Nå ligger allerede artikkelen i arkivet, her:http://www.eu-norge.org/newsletter/nyhetsbrev+uke+47.htm

Det var det for denne gang. Fortsatt hyggelig med tilbakemeldinger – og meldinger om noen vil bort fra listen.
Fred-Arne, onsdag 26.11 om kvelden.
Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE"Lisbon Strategy and i2010"Directorate General Information Society and Media , C.1Office : BU25 01/142European Commission_________________________________Tel : +32 2 298 56 66Fax : +32 2 296 17 80e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu
67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

Ingen kommentarer: